Halden kommune

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går.

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter.

Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt. Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.

20/11/2017
SØKNADSFRIST: 06.12.2017 Halden kommune søker fagleder i 100% stilling for vei-park og idrett for drift- og forvaltningsoppgaver på plan- og prosjektavdelingen. Stillingen er organisert under enhetsleder kommunalteknikk.  Stillingens arbeidsområder/oppgaver Lede planlegging og forvaltningen av kommunens vei, park og idrettsanlegg. Koordinering og rapportering på virksomhetens arbeids- og ansvarsområde. Sikre samordning og optimal bruk av de totale ressurser innenfor virksomhetens område. Prosjektarbeid og saksbehandling. Utredning av saker for politisk behandling. Sikre utvikling og gjennomføring av politiske vedtak og strategier for virksomhetens forvaltnings- og ansvarsområder. Økonomiansvar. Resultatrapportering. Ønskede kvalifikasjoner og utdanning Utdanning på universitets-/høgskolenivå / erfaring fra prosjekter med offentlig byggherre. Ledelseserfaring med systematisk styring og oppfølging av drift- og forvaltningsoppgaver. Erfaring med publikumsrettede tjenester. Økonomiforståelse for budsjetter og månedlig oppfølging. Har kompetanse på lov- og avtaleverk knyttet til personalforvaltning Personlige egenskaper Er tillitsskapende, tydelig og motiverende og kan inspirere og utvikle en organisasjon. Har gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter og godt humør Har god faglig forståelse, er kvalitetsbevisst og har god skriftlig og muntlig framstillingsevne Er mål, løsnings- og resultatorientert Har brukere og ansatte i sentrum Har høy ansvarsfølelse og står inne for følgende verdier; åpenhet, redelighet, tillit og respekt Generelle betingelser Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Et trivelig arbeidsmiljø med allsidig sammensatt kompetanse Lønn etter avtale Fleksitidsordning  Pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 % innskudd Søknad sendes Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Kontakter Navn: Ulf Ellingsen Tittel: Kommunalsjef teknisk E-post: Ulf.Ellingsen@halden.kommune.no Mobil: 90661957 Arbeid: 69174584 Navn: Asle Michael Berg Tittel: Enhetsleder E-post: Asle.Berg@halden.kommune.no Mobil: 90197840 Arbeid: 90197840
Halden kommune Halden, Norge
08/11/2017
SØKNADSFRIST: 15.01.2018 Rekrutteringsstillinger Er du sykepleierstudent og synes det er supert å vite at du allerede har sikret deg en 100 % stilling etter fullført studie med autorisasjon som sykepleier? Da ønsker vi kontakt med deg! Formålet med rekrutteringsstillingene er at sykepleierstudentene skal bli bedre kjent med organisasjonen Halden kommune, og få innblikk i de faglige utfordringene og spennende oppgavene vi har fokus på i kommunehelsetjenesten. Halden kommune har fokus på å videreutvikle kvaliteten på tjenesten. Dette sikres best gjennom gode faglige miljø. Nyutdannede sykepleiere bringer inn ny kunnskap og har friske innspill. Informasjon om rekrutteringsstilling:  Fast ansettelse i 100 % fra 20. juni (eller etter tilpasning i forhold til eksamen)  Ansatte forplikter seg til å arbeide fullt under hele sommerferieavviklingen og får i ferieperioden lønn med 16 års ansiennitet Fra 1. september eller så snart ferieavviklingen er over innplasseres den ansatte i ledige stillinger for sykepleier, faste eller vikariater, og det mottas ordinær lønn for stillingen Beskrivelse av arbeidssted Vi kan tilby inntil fire faste 100% stillinger fra sommeren 2018 under forutsetning av autorisasjon som sykepleier. Stillingene har arbeid hver 3 helg. Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Hjemmesykepleien har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen. Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten, for å ligge i forkant av nye oppgaver står derfor sentralt hos oss. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner.Vi har rundt 750 brukere som ivaretas av 4 fire grupper / avdelinger med felles base. Hver gruppe har sitt geografiske område, men vi er opptatt av at vi skal bistå hverandre i en faglig utfordrende, spennende og hektisk hverdag. Vi benytter PDA som arbeidsverktøy, som skal gi faglig støtte i tillegg til at de benyttes som planleggingsverktøy. Høsten 2015 gjennomførte vi en brukerundersøkelse med fantastiske resultater, hele 98 % av pasientene er fornøyde med tjenesten vi yter! Enheten kjører prosjekter i fht dagsentervirksomhet, prosjekt med virituell korttidsavdeling og drifter kommunens hverdagsrehabiliteringsteam.  Stillingens arbeidsområder/oppgaver Helhetlig oppfølging av brukerne, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til arbeidsplaner og tiltaksplaner, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid, rådgivende funksjon for andre faggrupper.  Dokumentasjon. Kvalifikasjoner og utdanning Autorisasjon som sykepleier.  Gode norskkunnskaper  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Sertifikat på bil er påkrevet i hjemmesykepleien Personlige egenskaper Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø  Gode samarbeidsevner Høy grad av fleksibilitet  Høy grad av stabilitet og kontinuitet Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende Personligegnethet vil bli vektlagt Vi kan tilby Stor variasjon i arbeidsoppgaver, dager som aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei.  Mulighet til å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen- og aldri lenger enn en telefonsamtale unna. Fokus kompetanseheving  Et arbeidsmiljø med resurspersoner i ulike områder som palliativ pleie, hygiene, laboratoriearbeid Godt arbeidsmiljø Trivelige kollegaer Er du glad i å jobbe med en veldig variert pasientgruppe, fra 0 -100 år og med alle typer diagnoser og utfordringer?  Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme? Liker du at dagene aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei?  Liker du å arbeide selvstendig er løsningsorientert?  Da ønsker vi deg som sykepleier i hjemmesykepleien!   Generelle betingelser Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden. Lønn etter gjeldende lov og avtaleverk Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse Søknad sendes Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Kontakter Marianne Horgen Enhetsleder E-post  marianne.horgen@halden.kommune.no   Mobil 40239852 Arbeid 40239852
Halden kommune Halden, Norge
02/11/2017
SØKNADSFRIST: 04.12.2017 Vil du bli med oss inn i en spennende fremtid? Enhet sykehjem Halden består av Iddebo sykehjem, Solheim senter, Karrestad sykehjem og eldresenter og 3. avdeling Halden helsehus. Vi satser i stor grad på kompetanse, myndiggjorte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Vårt mål er å ha fornøyde medarbeidere som kan bruke og utvikle sin kompetanse sammen med et tilretteleggende og synlig lederskap. Enheten er tilknyttet både fag- og kvalitetsrådgiver, trivselskoordinator og mange frivillige, og vi tilstreber en aktiv omsorg for våre beboere. Beskrivelse av arbeidssted 3. avdeling Halden helsehus 3. avdeling er en avdeling med 20 somatiske langtidsplasser. I dag holder vi til i Halden helsehus, men fra januar 2018 flyttes avdelingen til Karrestad eldresenter i påvente av bygging av nytt sykehjem på Bergheim. Det nye senteret på Bergheim skal stå klart i 2019 og vil ha plass til 96 pasienter. 3. avdeling er en aktiv avdeling med stabile, dyktige medarbeidere, og vi har egen sykehjemslege som er tilgjengelig hver dag på dagtid. Vi tilstreber å utøve somatisk behandling på et høyt faglig og kvalitativt nivå. Da vi ønsker å styrke vår avdeling med flere sykepleiere (gjerne spesialsykepleiere), søker vi etter nye medarbeidere som bidrar til en positiv utvikling for å møte dagens og fremtidens utfordringer.  Vi har følgende stillinger ledige ved 3 avdeling: -Sykepleier 80 % fast stilling (ledig fra 01.01.18) -Sykepleier/ sykepleierstudenter (2. eller 3. års) 20,66 % fast helgestilling (2 stillinger) Vi har også behov for flere tilkallingsvikarer ved behov (sykepleiere/sykepleierstudenter). Kontaktperson:  Avdelingsleder Line Rigan tlf. 995 98 992 eller mail: line.rigan@halden.kommune.no  Vi tilbyr: -Faste stillinger, med turnus dag/kveld og hver 3.helg -Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning -Mulighet for videreutdanning -Tilrettelagt for etisk refleksjon i hverdagen -Deltakelse i utviklingsprosjekter med god veiledning fra fag- og kvalitetsrådgiver, samt forsker som er tilknyttet enheten. -internundervisning innen flere fagområder og gode tverrfaglige/etatlige nettverk  -God mottakelse, nødvendig opplæring og støtte, samt et spennende fagmiljø med utviklingsmuligheter. -Muligheter for overnatting Vi ønsker: -Autoriserte sykepleiere (gjerne med etter- og videreutdanning) og/eller sykepleierstudenter  (2. eller 3.års studenter) -Faglig engasjement med fokus på løsningsorientering  -Gode kommunikasjonsevner, positive holdninger og gode samarbeidsevner -Stabile medarbeidere med høy arbeidsmoral Gode bidragsytere til et positivt arbeidsmiljø Menn oppfordres til å søke   Generelle betingelser Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden. Vi innkaller til intervju fortløpende. Attester og vitnemål tas med ved evt. innkalling til intervju. For ytterligere informasjon kontakt enhetsleder Anniken Nilsen, mobil +47 412 724 41, eller mail anniken.nilsen@halden.kommune.no Søknad sendes Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Kontakter Line Rigan Avdelingsleder E-post  line.rigan@halden.kommune.no   Mobil 99598992
Halden kommune Halden, Norge
14/09/2017
                                            SØKNADSFRIST: 14.09.2017 Har du lyst på interessante utfordringer hos rustjenesten i kommunen? Halden kommune satser på fagfeltet rus og psykiatri! Rustjenesten består av to team, rusteam og feltteam. Det er nå ledig fast stilling som sykepleier i feltteamet. Vi kan tilby et spennende fagmiljø, gode kollegaer, hyggelig arbeidsmiljø som består av halvparten menn og kvinner og ønsketurnus med 4. hver helg. Har du lyst til å være en del av dette? Da ønsker vi at du søker hos oss.   Stillingens arbeidsområder/oppgaver Feltteamet gir i hovedsak tjenester til unge med rus og psykisk lidelse. Oppfølging og behandling foregår i den enkeltes hjem og i tillegg har teamet ansvar for 8 boliger for rusavhengige. Oppgavene består av samtaler for å motivere til endring, bistå med økonomiske utfordringer, praktisk hjelp, samarbeid med andre instanser som sosialmedisinsk poliklinikk, fastleger og nav. Dere jobber alltid to og to, vi har leasingbil og hyggelige kontor lokaler.Feltteamet er en del av Rus- og psykiatritjenesten som består av aktivitetssenter psykisk helse, egne boliger, feltteam, rusteam og psykiatrisk team. 80 % fast stilling fra d.d Sted: Nedre hola Fagområde: Rus- og psykiatri   Kvalifikasjoner og utdanning Autorisert sykepleier Erfaring fra arbeid med rusavhengige Videreutdanning i rusproblematikk eller psykisk helsearbeid er en fordel. Gode norskkunnskaper og fremstillingsevne Personlige egenskaper Evne til å arbeide målrettet, fleksibelt og selvstendig God samarbeidsevne Må takle krevende pasientsituasjoner Stabilitet og kontinuitet i arbeidet Kunne tenke helhetlig og løsningsorientert Være tålmodig og motiverende Personlig egnethet vil i stor grad vektlegges Forståelse for utfordringene rusavhengige har med somatisk helse. Generelle betingelser Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden. Lønn i henhold til lov og avtaleverk. Pliktig medlemskap til gjeldende pensjonskasse Søknad sendes Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk nå". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Kontakter Navn:     Marit Skauge Johnsen Tittel:     Områdeleder rus og psykiatri E-post:     Marit.Skauge.Johnsen@halden.kommune.no Mobil:     93220495 Navn:     Pia Jeanette Klevaas Tittel:     Avdelingsleder rustjenesten E-post:     pia.klevaas@halden.kommune.no Mobil:     93243172
Halden kommune Halden, Norge