Oslo kommune

Oslo kommune er ein kommune som ligg i indre Oslofjorden. Administrasjonssenteret er Oslo, hovudstaden i Noreg.

Kommunen Oslo har både kommunale og fylkeskommunale funksjonar, og omfattar fjordstrekninga mellom munningen av Lysakerelva i vest og munningen av Gjersøelva i søraust og strekker seg nordover inn i Nordmarka. Kommunen grensar til fylka Akershus, Buskerud og Oppland. Kommunane han grensar til er Nittedal, Skedsmo, Lørenskog og Enebakk i aust, Bærum og Ringerike i vest, Ski og Oppegård i sør, og Lunner i nord.

Oslo har sidan 1837 fått fleire utvidingar i Aker, det tidlegare heradet som låg omkring byen. Dei største utvidingane blei gjennomført i 1859 og i 1878, før resten av Aker blei lemma inn i Oslo i 1948. Eit mindre område, Tangerud-området, blei overført frå Skedsmo i 1980.

13/03/2018
SØKNADSFRIST: 23.03.2018 Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo.  Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om. Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av at det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9. Les mer om Osloskolen på  https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/ Tokerud skole søker en assisterende rektor som er levende engasjert i skole og ledelse. Dette er en jobb for deg som har ambisjoner, glød og kraft og som ønsker å utgjøre en forskjell for elevene.  Tokerud skole er en ungdomsskole som fra skoleåret 2017/2018 vil ha 5 paralleller på 8. trinn, 4 på 9.trinn og 3 paralleller på 10. trinn. Over tid vil antallet utvides til seks paralleller på alle trinn. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser ved Gjelleråsen og Lillomarka.  Tokerud skoles identitet skal springe ut av glede, kunnskap og omsorg. De ansatte ved Tokerud skole gjenkjennes på sitt elevsyn: Alle kan og skal løftes i de årene de er her, og skolen kan vise til gode resultater på dette området. Fokuset skal hele tiden være på det vi er her for – elevene, med målsetning om å ruste elevene best mulig for videregående skole og livet fremover.  Skolens satsingsområder er norsk, matematikk, grunnleggende ferdigheter og tilpasset undervisning. Vi søker tett samarbeid med barneskolene for en god overgang for elevene våre. Skolen har egne ressurslærere i matematikk, engelsk og norsk. Vi ser lærerne våre og har fokus på deres utvikling. Du vil komme inn i et meget godt sosialt og faglig sterkt arbeidsmiljø.  Vi søker en assisterende rektor med lidenskap for ledelse og skoleutvikling. Vi søker en tydelig leder som kan utfylle vårt lederteam og som kan være med på å drive videre den spennende, forskningsbaserte skoleutviklingen vår – der eleven alltid er i sentrum. Du får bl.a. oppfølgingsansvar for en kompetent fag- og teamseksjon og dermed en sjelden mulighet til å spille på lag med et spennende team. Arbeidsoppgaver Stedfortreder for rektor Lede lærernes læring Personalansvar Oppfølging av fagseksjoner Elevoppfølging, foreldrekontakt Rapporterings- og dokumentasjonsarbeid Timeplan, fag- og timefordeling Resultatansvar Ansvar for øvrige administrative saksfelt etter vurdering av arbeidsfordeling i lederteamet Kvalifikasjoner Master i skoleledelse eller annen formell lederutdanning Relevant ledererfaring fra ungdomstrinnet / grunnskolen Undervisningserfaring fra ungdomstrinnet / grunnskolen Gode IKT ferdigheter Utdanningsnivå Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad Personlige egenskaper Du er en lagspiller med godt humør Du er en tydelig og uredd leder med evne til relasjonsbygging Du er ryddig og strukturert med gjennomføringsevne Du er generøs, løsningsorientert og fleksibel Du er en synlig leder ute blant elevene og de ansatte Du har høy arbeidskapasitet og vilje og mulighet til å ta et ekstra tak i hektiske perioder Vi tilbyr Stor innflytelse Spennende lederutfordringer Et høyt kompetent fagmiljø Et raust og inkluderende arbeidsmiljø Kontaktinfo: Ann Katrin Schille rektor 90591427 ann.schille@ude.oslo.kommune.no  
Oslo kommune Oslo, Norge