Ås kommune
Ås kommune har 1450 medarbeidere som arbeider sammen for å levere gode tjenester og bidra til å utvikle et godt lokalsamfunn. Kommunen har ca. 20.000 innbyggere, og har størst forventet folkevekst med om lag 60 % fram mot 2040.Vi er vertskommune for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og ligger sentralt i Follo, nær hovedstaden.  
01/12/2017
SØKNADSFRIST: 22.12.2017 Vil du jobbe i vekstkommunen Ås? Kommunen er i sterk vekst noe som gir oss mange muligheter i tiden fremover. Vi kan derfor by på spennende og utviklende oppgaver. Vi ønsker oss flere initiativrike og dyktige medarbeidere som tar ansvar og bidrar i løsningen av kommunens oppgaver. Barneverntjenesten i Ås er organisert som en egen enhet i Helse- og sosialetaten. Tjenesten har til sammen 17 ansatte. Det arbeides med å målrette virksomheten, utvikle en effektiv organisasjon og tilrettelegge for kvalitet i det daglige arbeidet med barn og unge. Arbeidet vil være krevende, men representerer samtidig nye utfordringer i et miljø hvor faglig utvikling og kompetanseheving gis prioritet. Det er tilrettelagt for ekstern veiledning i tjenesten og muligheter for etter/videreutdanning. Det vil bli foretatt en gjennomgang/vurdering av dagens organisering. Vi kan tilby en spennende arbeidsplass med tverrfaglig tilnærming og et godt arbeidsmiljø. For mer informasjon om oss: www.as.kommune.no Teamleder - oppgaver: Teamleder har det administrative ansvaret for Omsorgsteamet i enheten. Ansvar for oppgaver som reguleres av FNs barnekonvensjon og Lov om Barneverntjenester. Organisere og lede det faglige arbeidet med fosterhjem, institusjoner og unge enslige asylsøkere – implementering av ny kunnskap og erfaring. Ta initiativ til kvalitative forbedringstiltak i tjenesteproduksjonen. Opplæring og veiledning av ansatte i Omsorgsteamet. Kvalifikasjoner:  For Teamlederstillingen kreves bachelor i barnevern/sosialt arbeid evt. annen relevant utdanning fra høgskole eller universitet.  Det er ønskelig med relevant etterutdanning/videreutdanning.  Erfaring fra førstelinjetjeneste i barnevernet, veiledning og administrative oppgaver vil bli vektlagt.  Erfaring i bruk av Familia – saksbehandlingssystem.  Førerkort i klasse B. Hos oss får du:  Muligheten til å arbeide i en kommune med stort samfunnsansvar.  Faglig utvikling.  Lønn i henhold til tariffavtale og Ås kommunes lokale lønnspolitikk, bl.a. med tillegg for utvidet kompetanse og ansvar  for enkelte stillinger.  Gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppelivs- og fritidsforsikring. Den vi ansetter, må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet. Kontaktpersoner Olav Holstad Enhetsleder barnevern 64 96 22 21 959 39 655 Silje Tangnes Nestleder Barnevern 64962219 959 51 898
Ås kommune Ås, Norge