Vest-Agder fylkeskommune

Vil du være med å skape fremtidens Vest-Agder sammen med dyktige kollegaer? Ditt engasjement, din kompetanse og dine idéer kan bidra til å utvikle landsdelen slik at den blir attraktiv for bosetting og næringsutvikling for nåværende og fremtidige generasjoner. 

Vest-Agder fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med cirka 1600 ansatte. Disse arbeider blant annet med tannhelse, utdanning, kultur, samferdsel og miljø. Vi ønsker et mangfold i arbeidsstokkens sammensetting, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke stillinger hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet.

20/02/2018
SØKNADSFRIST: 11.03.2018 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiseksjonen er en av seksjonene i Fylkesrådmannens stab. Vi er totalt 18 ansatte som har ansvar for budsjettering, rapportering, lønnsutbetalinger til alle fylkeskommunens ansatte, inn- og utgående fakturaer samt regnskapsføring for hele fylkeskommunens virksomhet. Økonomiseksjonen har ledig et 100 % vikariat som controller med snarlig tiltredelse. Vikariatet løper til 1. september 2019, med mulighet for forlengelse. Den som ansettes skal arbeide i faggruppe budsjett, som i dag består av fem personer. Den som ansettes vil jobbe med økonomisk oppfølging av løpende investeringsprosjekter, samt andre varierte arbeidsoppgaver innenfor budsjettering og rapportering. Arbeidet kan til tiden være hektisk, og krever vilje til samarbeid og fleksibilitet. Arbeidsoppgaver: Kontering, optimalisering, gevinstrealisering, prosjektoppfølging og rapportering i forbindelse med fylkeskommunens byggeprosjekter og mindre prosjekter innenfor fylkesvei. Økonomioppfølging innenfor byggforvaltning, drift og vedlikehold. Bistand i forbindelse med løpende økonomiarbeid i seksjonen, administrativ rapportering, politisk rapportering, oppfølging av budsjettansvarlige, opplæring og kontroll. Økonomioppgaver innenfor alle fylkeskommunenes øvrige fagområder. Kvalifikasjoner: Høyere økonomisk utdannelse fortrinnsvis masternivå Ønskelig med kjennskap til Agresso økonomisystem og Excel Erfaring fra økonomiarbeid i kommunal virksomhet er ønskelig Erfaring med prosjektoppfølging og prosjektrapportering God systemforståelse God muntlig og skriftlig formidlingsevne Personlige egenskaper: Nøyaktig, selvstendig og med gode samarbeidsevner Har lyst og mulighet til å stå på i hektiske perioder Åpen, engasjert, ansvarlig og handlekraftig Serviceorientert og tillitsskapende Positiv med godt humør Vi tilbyr: En trivelig arbeidsplass i kontorfellesskap med svært godt faglig og sosialt miljø Lønn i henhold til tariff Fleksibel arbeidstid God pensjonsordning Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring.  Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid.  Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Inge Hurv Fagleder budsjett (+47) 90752381 Lise Solgaard Økonomisjef (+47) 95281010
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
20/02/2018
SØKNADSFRIST: 12.03.2018 Vest-Agder fylkeskommune Flekkefjord videregående skole søker etter medarbeider med hovedoppgaver knyttet til regnskap i inntil 80% fast stilling fra 01.08.2018 med forbehold om fratredningstidspunkt. Stillingen skjer med forbehold om fylkeskommunens godkjenning. Fylkeskommunen holder på å innføre VismaInSchool som vil overta for bla Extens. Det forutsettes at den som blir tilsatt deltar på nødvendig opplæring og er villig til å ta dette i bruk. Skolen har to studiesteder og den som blir tilsatt må kunne jobbe ved begge studiestedene. Annet merkantilt arbeid kan bli lagt til stillingen. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stillingen. Arbeidsoppgaver: Arbeidsoppgaver som reiseregninger, hovedbokføringer, kundefordringer, fakturaarbeid, avstemming av konto, kasse mm. Ekspedisjonsoppgaver - sentralbord, betjene ansatte, elever og besøkende mm. Andre aktuelle oppgaver som føring av elevopplysninger, innkalling av vakter mm. Kvalifikasjoner: Fagbrev i kontorfag, eller annen relevant utdanning innen økonomi Det er ønskelig med erfaring fra videregående skole Gode IKT-kunnskaper Det vektlegges erfaring med datakunnskaper innenfor Extens (skoleadministrasjon), P360 (elektronisk post/arkiv) og Agresso (lønn/regnskap). Gode økonomikunnskaper er ønskelig Utdanningsretning: Handel / Kontor Utdanningsnivå: Fagskole / Fagbrev (2 år) Personlige egenskaper: Ha evnen til å arbeide selvstendig og samtidig ha samarbeidsvilje og kunne jobbe i team Være løsningsorientert, lojal og målrettet i ditt arbeid Ha stor arbeidskapasitet Trives med å arbeide i et hektisk miljø Ha godt humør og interesse for å møte ulike typer mennesker Vi tilbyr: Inspirerende, utfordrende og sosialt arbeidsmiljø Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger Lønn i henhold etter bestemmelser i Hovedtariffavtalen  Flekkefjord videregående skole   er en moderne skole, med fokus på tilpasset opplæring.  Våre verdier er  fellesskap, faglighet  og  framover.  Arbeidsmiljøet kjennetegnes av en "stå-på-kultur" der elevenes læringsutbytte og trivsel står i sentrum. Skolen har rundt 600 elever og 110 ansatte.  Vi tilbyr utdanning både i Flekkefjord og ved studiested Kvinesdal innen følgende utdanningsprogram:  Studiespesialisering (ST), de studieforberedende utdanningsprogrammene Kunst, design og arkitektur (KDA) og Medier- og kommunikasjon (MK), samt de yrkesforberedende utdanningsprogrammene: Bygg- og anleggsteknikk (BA), Elektrofag (EF), Helse- og oppvekstfag (HO), Restaurant- og matfag (RM), Service- og samferdsel (SS) samt Teknikk og industriell produksjon (TIP).  Skolen gir gode spesialpedagogiske tilbud organisert i arbeidslivstrening og hverdagslivstrening, samt gjennom planlagt løp mot grunnkompetanse. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring.  Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Bjørg Lohne Nygård stabsleder 91782264
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
15/02/2018
SØKNADSFRIST: Snarest Vi får ledig en 100 % fast stilling som tannpleier for tiden ved klinikker i Kristiansandsområdet. (Søgne, Vennesla, Kristiansand) Vi søker etter en kvalitetesbevisst, utadvendt og selvsikker tannpleier som ønsker å jobbe i den offentlige tannhelsetjensten. Tannpleier inngår i klinikkens tverrfaglig mijø og har nært samarbeid med de øvrige tannpleierne i Vest-Agder fylkeskommune. Vi har en klar målsetting om å øke andelen tannpleiere i Vest-Agder fylkeskomune, samt å utvikle bruken av tannpleiernes kompetanse optimalt. Tannpleiere som blir ferdig utdannet til sommeren oppfordres også til å søke. Du kan lese mer om oss på vår hjemmeside:  her , Tiltredelse snarest/etter avtale. Søknadsfrist snarest. Kvalifikasjoner: Det kreves norsk autorisasjon som tannpleier. Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Det er ønskelig at søkere har førerkort og bil Utdanningsretning: Helsefag Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet, (180 sp, 3 år) Diplom / Bachelorgrad Personlige egenskaper: Vi søker etter en kvalitetsbevisst, utadvendt og selvsikker tannpleier som ønsker å jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten. Søker må både ha evne til å jobbe selvstendig men også følge tannhelsetjenestenes standarder og rutiner. Vi tilbyr: Vi har et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid Gode pensjon- og forsikringsavtaler gjennom KLP Lønn etter avtale. Tannhelsetjenesten i Vest-Agder  tilbyr gratis tannbehandling til bestemte grupper av befolkningen som for eksempel barn og unge fra 0 til 18 år, funksjonshemmede og eldre og langtidssyke i institusjon. I Vest-Agder er det 12 tannklinikker. Kontaktinfo: Mona Gjellereide Klinikkleder 38122510/94500039 Mona.Gjellereide@vaf.no Anna Lüdemann Klinikkleder 38150000 / 94502228 venanlud@vaf.no Sigurd Tangstad Klinikkleder 38531290 / 94541309 Sigurd.Tangstad@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
15/02/2018
SØKNADSFRIST: 01.03.2018 Flekkefjord videregående skole søker etter lønnsmedarbeider i inntil 100% som skal ha hovedoppgaver knyttet til lønn- og personalarbeid med tiltredelse så snart som mulig.  Fylkeskommunen holder på å innføre VismaInSchool som vil overta for bla Extens. Det forutsettes at den som blir tilsatt deltar på nødvendig opplæring og er villig til å ta dette i bruk. Skolen har to studiesteder og den som blir tilsatt må kunne jobbe ved begge studiestedene. Annet merkantilt arbeid kan bli lagt til stillingen. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stillingen. Arbeidsoppgaver: Tilsettingsprosesser: utlysning, fastsetting av stillingsstatus og ansiennitet, saksbehandling knyttet til lønnsforhold, pensjons- og ferieordninger, personforsikringsordninger m.m. Lønnsarbeid ved skolen i fortrinnsvis de administrative systemene Agresso og Extens Samarbeid med superbrukerne av de skoleadministrative programmene Støtte til skolens ledelse vedrørende lover og avtaleverk innen personal Kontaktperson for SPK, KLP og NAV Betjene ekspedisjonen ved behov. Kvalifikasjoner: Fagbrev i kontorfag, eller annen relevant utdanning innen økonomi og lønnsarbeid Det er ønskelig med erfaring fra videregående skole Gode IKT-kunnskaper Det vektlegges erfaring med datakunnskaper innenfor Extens (skoleadministrasjon), P360 (elektronisk post/arkiv) og Agresso (lønn/regnskap). Gode økonomikunnskaper er ønskelig Kjennskap til statlig- og kommunalt avtaleverk Utdanningsretning: Handel / Kontor Utdanningsnivå: Fagskole / Fagbrev (2 år) Personlige egenskaper: Ha evnen til å arbeide selvstendig og samtidig ha samarbeidsvilje og kunne jobbe i team Være løsningsorientert, lojal og målrettet i ditt arbeid Ha stor arbeidskapasitet Trives med å arbeide i et hektisk miljø Ha godt humør og interesse for å møte ulike typer mennesker Vi tilbyr: Inspirerende, utfordrende og sosialt arbeidsmiljø Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger Lønn i henhold etter bestemmelser i Hovedtariffavtalen  Flekkefjord videregående skole   er en moderne skole, med fokus på tilpasset opplæring.  Våre verdier er  fellesskap, faglighet  og  framover.  Arbeidsmiljøet kjennetegnes av en "stå-på-kultur" der elevenes læringsutbytte og trivsel står i sentrum. Skolen har rundt 600 elever og 110 ansatte.  Vi tilbyr utdanning både i Flekkefjord og ved studiested Kvinesdal innen følgende utdanningsprogram:  Studiespesialisering (ST), de studieforberedende utdanningsprogrammene Kunst, design og arkitektur (KDA) og Medier- og kommunikasjon (MK), samt de yrkesforberedende utdanningsprogrammene: Bygg- og anleggsteknikk (BA), Elektrofag (EF), Helse- og oppvekstfag (HO), Restaurant- og matfag (RM), Service- og samferdsel (SS) samt Teknikk og industriell produksjon (TIP).  Skolen gir gode spesialpedagogiske tilbud organisert i arbeidslivstrening og hverdagslivstrening, samt gjennom planlagt løp mot grunnkompetanse. Kontaktinfo: Ellen Tagholdt Johnsen konsulent 38609117 / 90151691 Bjørg Lohne Nygård stabsleder 91782264
Vest-Agder fylkeskommune Flekkefjord, Norge
13/02/2018
SØKNADSFRIST: 22.02.2018 Mandal videregående skolen har ledig fast 100 % stilling som OT-rådgiver. OT-rådgiveren vil inngå i Lindesneslosen som er et oppfølgingsprogram for elever. Lindesneslosen er et samarbeid mellom kommunene i regionen og Fylkeskommunen og er lokaliser med kontor på Mandal vgs. Oppfølgingstjenesten i Vest-Agder har OT-rådgivere som er plassert på de videregående skolene, og OT-rådgiverne er under faglig ledelse av Utdanningsavdelingen i fylkeskommunen.  Lønn i henhold til tariffavtale. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole. Tiltredelse: Snarest Arbeidsoppgaver: Etablere kontakt, følge opp og motivere ungdom i alderen 16 til 21 år som står i eller utenfor opplæring og arbeid, til å komme i gang/fortsette med skole og/eller andre kompetansegivende tiltak. Jobbe forebyggende med ungdom som har stort fravær Jobbe med ungdom som trenger hjelp til å knytte kontakter i arbeidslivet Endring i arbeidsoppgaver kan påregnes Kvalifikasjoner: Erfaring fra systemrettet og individrettet arbeid for ungdom i vanskelige livssituasjoner. Ønskelig med erfaring med tverrfaglig samarbeid - spesielt for å sikre god samhandling med NAV og kommuner. Erfaring/Kunnskap fra/om videregående opplæring. Rådgiverrelevant utdanning (min. 60 stud. poeng) innen sosialpedagogisk eller utdanning- og yrkesrådgivning. Erfaring med samarbeid med lokalt næringsliv Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet, (180 sp, 3 år) Diplom / Bachelorgrad Personlige egenskaper: God relasjonskompetanse og evne til å sette seg inn i ungdommers livssituasjon. Du bør være løsningsorientert, ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide systematisk og målrettet. Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr: En spennende stilling i et fagmiljø i utvikling En erfaren elevtjeneste internt på Mandal vgs og innen grunnskoler i regionen og i fylkeskommunen. Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale Må disponere bil Mandal videregående skole  er en stor kombinert skole for Lindesnesregionen.  Skolen har om lag 850 elever og 150 ansatte.  Her tilbys utdanning innen 9 ulike utdanningsprogram; Bygg- og anleggsteknikk, Teknikk og industriell produksjon, Elektrofag, Service og samferdsel, Studiespesialisering, Idrettsfag, Helse og oppvekstfag, Restaurant- og matfag, Design og håndverk og Tilrettelagt opplæring. Karriere Lindesnes er også lokalisert ved skolen. Mandal videregående skole har flotte og moderne lokaler og utstyr for elever og ansatte.  Skolen er samlet under ett tak med studietorg og vrimlerom som gode sosiale og faglige treffpunkt midt i skolen.  Vi har en flott kantine, bibliotek, rådgivere, skolehelsetjeneste og andre elevtjenester sentralt i hjertet av skolen.  Vi er stolte av vår visjon "Vi bryr oss", vil bryr oss om å lære, om andre og hverandre.  Skolens visjon, engasjerte elever og svært dyktig personale gjør at vi har et godt faglig og sosialt miljø.  Mandal videregående skole skal være en pådriver for kompetanseutviklingen i Lindesnesregionen. Kontaktinfo: Oddvar Haaland Rektor (+47) 90917006
Vest-Agder fylkeskommune Mandal, Norge
13/02/2018
SØKNADSFRIST: 25.02.2018 Det er ledig 12 måneders engasjement som Miljøvert/forebygger i VAF, lokalisert til Kvadraturen skolesenter. Vi søker etter en person som skal arbeide med elevmiljøene lokalisert rundt de videregående skolene i Kristiansandregionen Lønn i henhold til tariffavtale  Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole Arbeidsoppgaver: Miljøverten skal ha et overordnet ansvar for å jobbe forebyggende i elevmiljøet mellom sentrumsskolene Bygge positive elevrelasjonene på tvers av skolene Kunne etablere gode relasjoner til ungdomsmiljøene på skolene og skaffe seg oversikt over ungdomsmiljøet i Kristiansand Miljøverten skal være et bindeledd mellom skolenes ledelse, ansatte og elevgruppen Noe møtearbeid må påregnes for å kunne delta i samarbeid med skolene og andre etater Kvalifikasjoner: Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med ungdom Interesse for å jobbe med ulike utfordringer knyttet til ungdom Realkompetanse vil bli vektlagt Må ha sertifikat Personlige egenskaper: Evne til selvstendig og systematisk arbeid Initiativrik, like å jobbe selvstendig og i team Ha god relasjonskompetanse og kjennskap til ungdomsmiljøet er en fordel Evne til systematisk og selvstendig arbeid og dokumentasjon Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende og faglig sterkt arbeidsmiljø Ordnede lønns- og arbeidsforhold Pensjonsavtale i KLP Gode velferdstilbud Tilsettingsform: 12 mnd engasjement med mulighet for forlengelse Startdato for ansettelse: Etter avtale Inntil 100 % stilling  Kvadraturen skolesenter  er en kreativ og mangfoldig skole.  Skolesenterets visjon "Her er- og blir du noe" speiler en lang tradisjon der vi ønsker å legge til rette for læring for alle våre elver på en slik måte at de kan utvikle seg i forhold til sitt eget potensial.  Skolesenteret har spesielt fokus på læringsresultater gjennom tilpasset opplæring, elevmedvirkning og fagsamarbeid. Kontaktinfo: Cecilie Gitmark Avdelingsleder 38077300 cegi@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
13/02/2018
SØKNADSFRIST: 28.02.2018 Fylkeskonservatoren søker etter erfarne arkeologer til arkeologiske registreringer knyttet til planlagt ny E 39 fra Mandal til Lyngdal. Arbeidet vil foregå i to team hvor det ene har ansvar for utmarksregistrering og det andre sjakting og prøvestikking. Det søkes etter arkeologer til følgende stillinger med arbeidssted etter avtale: - 1 feltarkeolog sjakting/prøvestikking, engasjement i 7 måneder. - 1 feltarkeolog utmarksregistrering, engasjement i 7 måneder. - 1 feltlederstilling utmarksregistrering, engasjement i 12 måneder (muligens med prosjektlederansvar). En av våre faste medarbeidere vil delta i arbeidet, og vi søker derfor en vikar for denne personen med arbeidssted i Kristiansand: - 1 feltarkeolog diverse registreringer omkring i fylket, vikariat i 7 måneder.  Søkere bes spesifisere hvilke stillinger de søker og vise til tidligere erfaring med tilsvarende arbeid. Søkere til feltlederstillingen oppfordres til å legge ved eller vise til rapportarbeid. Ta gjerne kontakt ved spørsmål om prosjektet. Det kan bli aktuelt å fortsette E 39-registreringene videre vestover i fylket. Dermed kan varigheten av de aktuelle stillingene bli forlenget. Arbeidsoppgaver: Arkeologiske registreringer gjennom forskjellige metoder. Formidling i felt for besøkende. Etterfølgende rapportansvar for feltleder der rapportene skal skrives på et skandinavisk språk. Andre oppgaver for fylkeskonservatoren ved behov. Kvalifikasjoner: Mastergrad eller tilsvarende i arkeologi. Bred erfaring i arkeologiske registreringer. Kunnskap om alle arkeologiske perioder og etterreformatoriske kulturminner. Kunnskap og erfaring i rapportarbeid og kulturminneforvaltning. Erfaring i bruk av kulturminnedatabasen Askeladden. Kjennskap til bruk av GPS og GIS programvare. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk. Førerkort klasse B. Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet, (300 sp, 5 år) Mastergrad Personlige egenskaper: Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst. Gode samarbeidsevner. Utadvendt og entusiastisk. Gode formidlingsegenskaper. Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstid. Vi tilbyr: Spennende og variert feltarbeid. Lønn og ferie etter avtale. Pensjonsforhold i henhold til tariffavtale. For E 39-prosjektet: Bolig i nærheten av der feltarbeidet vil foregå. Kontaktinfo: Yvonne Fernmar Willumsen Fylkeskonservator 917 34 315 YvonneFernmar.Willumsen@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
31/01/2018
SØKNADSFRIST: Snarset Vi får ledig to vikariater i 100% som tannpleier ved Mandal tannklinikk.  Det ene vikariatet er fra 19/3-18 til 19/8-19 Det andre vikariatet er fra 1/4-18 til 10/8-18 Det er mulighet for forlengelse av vikariater på denne klinikken eller andre klinikker. Vi søker etter en kvalitetsbevisst, utadvendt og selvsikker tannpleier som ønsker å jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten. Tannpleier inngår i klinikkens tverrfaglige miljø og har nært samarbeid med de øvrige tannpleierne i Vest-Agder fylkeskommune. Vi har en klar målsetting om å øke andelen tannpleiere i Vest-Agder fylkeskomune, samt å utvikle bruken av tannpleiernes kompetanse optimalt. Du kan lese mer om oss på vår hjemmeside:  her , Kvalifikasjoner: Det kreves norsk autorisasjon som tannpleier. Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Det er ønskelig at søkere har førerkort og bil Utdanningsretning: Helsefag Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet, (180 sp, 3 år) Diplom / Bachelorgrad Personlige egenskaper: Vi søker etter en kvalitetsbevisst, utadvendt og selvsikker tannpleier som ønsker å jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten. Søker må både ha evne til å jobbe selvstendig men også følge tannhelsetjenestenes standarder og rutiner. Vi tilbyr: Vi har et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid Gode pensjon- og forsikringsavtaler gjennom KLP Lønn etter avtale. Vest-Agder fylkeskommune  er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Tannhelsetjenesten i Vest-Agder  tilbyr gratis tannbehandling til bestemte grupper av befolkningen som for eksempel barn og unge fra 0 til 18 år, funksjonshemmede og eldre og langtidssyke i institusjon. I Vest-Agder er det 12 tannklinikker. Kontaktinfo: Per Emil Estrup klinikkleder 38273668/99350121 PerEmil.Estrup@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
31/01/2018
SØKNADSFRIST: 25.02.2018 Vest-Agder fylkeskommune PP-tjenesten i Vest Agder fylkeskommune bistår videregående skoler og bedrifter i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Gjennom sitt utredningsarbeid gir PP-tjenesten elever og foresatte, skoler og bedrifter råd og veiledning . I 2013 ble enheten ISO-sertifisert av Det Norske Veritas. PP-rådgiver arbeider derfor etter gjeldende prosedyrer bestemt i tjenestens egen kvalitetshåndbok. Tjenesten er organisert i to team, samt et psykososialt ressursteam som har fokus på helsefremmede læringsmiljø i skolen. Tjenesten har hovedkontor i Kristiansand og avdelingskontor i Lyngdal. Tjenesten har 11 fagstillinger, leder, samt 1,3 merkantil stilling. Tjenestested vil være ved hovedkontoret i Kristiansand. Vi har nå ledig 2 faste stillinger som PP-rådgiver. Tiltredelse 13. august, eventuelt etter nærmere avtale. Den som tilsettes må ha førerkort klasse B og disponere egen bil i tjenesten. Arbeidsoppgaver: Sakkyndighetsarbeid i forhold til spesialundervisning. Råd og veiledning. Systemrettet arbeid. Kvalitetsutvikling innen tjenesteområdet. Kvalifikasjoner: Mastergrad innen spesialpedagogikk/pedagogikk. Det er en fordel med erfaring fra pedagogisk-psykologisk tjeneste og kjennskap til videregående opplæring. Personlige egenskaper: Evne til å bygge gode relasjoner. Gode samarbeidsevner. Teamorientert. Fleksibilitet på fag og arbeidsoppgaver. Vi tilbyr: Godt fagmiljø. Gode muligheter for kurs og etterutdanning. Lønn etter avtale. Vest-Agder fylkeskommune  er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Karin Løvgren Stenersen Personalsjef (+47) 91744395 Svein-Erik Birkeland Leder PP-tjenesten 481 50 048
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
31/01/2018
SØKNADSFRIST: 19.02.2018 Ved Kvadraturen skolesenter er det ledig 100% stilling som faglærer innen Teknikk og industriell produksjon, Vg2 kjøretøy  Lønn i henhold til tariffavtale Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole Det tas forbehold om at stillingen kan falle bort på grunn av overtallighet ved noen av skolene i fylket, eller at planlagte grupper ikke settes i gang. Arbeidsoppgaver: Undervisningsstilling - Programområde for Vg2 kjøretøy Kvalifikasjoner: Minimum 2-årig teknisk utdanning på fagskole eller høgskole nivå Fagbrev innen bilmekanikerfaget Praktisk pedagogisk utdanning, (kan eventuelt taes etter tilsetting) Gode datakunnskaper Bred erfaring og gode kunnskaper i programfagene Erfaring i bilelektro er ønskelig Utdanningsnivå: Fagskole / Fagbrev (2 år) Personlige egenskaper: Lederegenskaper Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner God formidlingsevne Evne til å jobbe selvstendig og i team Liker å arbeide med ungdom Evne til å se den enkelte elevs behov Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø Ordnede lønns- og arbeidsforhold Pensjonsavtale i Statens pensjonskasse Mentor ordning Startdato for ansettelse: 1 august 2018/ etter avtale  Kvadraturen skolesenter  er en kreativ og mangfoldig skole.  Skolesenterets visjon "Her er- og blir du noe" speiler en lang tradisjon der vi ønsker å legge til rette for læring for alle våre elver på en slik måte at de kan utvikle seg i forhold til sitt eget potensial.  Skolesenteret har spesielt fokus på læringsresultater gjennom tilpasset opplæring, elevmedvirkning og fagsamarbeid. Kontaktinfo: Frank Robert Bruheim avdelingsleder (+47) 38077318 - 90549286
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
31/01/2018
SØKNADSFRIST: 19.02.2018 Stortinget har vedtatt at Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune blir slått sammen fra 1. januar 2020. Det overordnede målet med den nye fylkeskommunen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene.  I forbindelse med sammenslåingen søker vi etter en prosjektkoordinator for å bistå prosjektleder. Prosjektkoordinatoren tilsettes i fast stilling, og vil etter sammenslåingen inngå i aktuelle arbeidsområder i Agder fylkeskommune.  Vi søker etter en selvstendig person med kunnskap om organisasjonsutvikling og omstilling, i tillegg til at du evner å se både detaljer og det store bildet. Hovedarbeidssted vil være fylkeshuset i Kristiansand, men siden du skal ivareta helheten i prosjektet, vil du også være mye i Arendal. Arbeidsoppgaver: bistå prosjektleder og sørge for nødvendig fremdrift og avklaringer internt i prosjektorganisasjonen sikre god informasjonsflyt internt i prosjektorganisasjonen, og mellom prosjektorganisasjonen og fylkeskommunenes ordinære administrative strukturerer følge opp arbeidsgruppene i prosjektet bistå prosjektorganisasjonen i bruk av prosjektmetodikk og prosjektverktøy Kvalifikasjoner: relevant høyskole-/universitetsutdannelse erfaring fra omstillingsarbeid erfaring fra prosjektarbeid kjennskap til offentlig sektor god skriftlig og muntlig fremstillingsevne Personlige egenskaper: gode kommunikasjonsevner gode samarbeidsevner selvstendig, men trives med å jobbe i team løsningsorientert, analytisk og metodisk initiativrik og god til å se muligheter Vi tilbyr: muligheten til å være med å bygge Agder fylkeskommune et spennende arbeidsmiljø og kollegaer med høy kompetanse lønn etter avtale god pensjonsordning i KLP Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring.  Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid.  Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet.
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge