Vest-Agder fylkeskommune

Vil du være med å skape fremtidens Vest-Agder sammen med dyktige kollegaer? Ditt engasjement, din kompetanse og dine idéer kan bidra til å utvikle landsdelen slik at den blir attraktiv for bosetting og næringsutvikling for nåværende og fremtidige generasjoner. 

Vest-Agder fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med cirka 1600 ansatte. Disse arbeider blant annet med tannhelse, utdanning, kultur, samferdsel og miljø. Vi ønsker et mangfold i arbeidsstokkens sammensetting, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke stillinger hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet.

19/04/2018
SØKNADSFRIST: 04.05.2018 Vest-Agder fylkeskommune Skolen har fra 1.8.2018 til 31.12.2018 behov for sykevikar i 60 % stilling med undervisning i norskfaget Arbeidsoppgaver: Undervisning i norskfaget både på Vg1 og Vg2 Undervisning kan bli på Studieforberedende og Yrkesfaglig programområder. Kvalifikasjoner: Arbeidserfaring fra undervisning i norskfaget Undervisningskompetanse innen norsk Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Personlige egenskaper: Vi ønsker lærere hos oss med gode samarbeidsevner, er positive og glad i ungdom, fleksible, utviklingsorienterte og tydelige klasseledere. Vi tilbyr: Lønn etter gjeldende regelverk Et godt arbeidsmiljø Mandal videregående skole  er en stor kombinert skole for Lindesnesregionen.  Skolen har om lag 850 elever og 150 ansatte.  Her tilbys utdanning innen 9 ulike utdanningsprogram; Bygg- og anleggsteknikk, Teknikk og industriell produksjon, Elektrofag, Service og samferdsel, Studiespesialisering, Idrettsfag, Helse og oppvekstfag, Restaurant- og matfag, Design og håndverk og Tilrettelagt opplæring. Karriere Lindesnes er også lokalisert ved skolen. Mandal videregående skole har flotte og moderne lokaler og utstyr for elever og ansatte.  Skolen er samlet under ett tak med studietorg og vrimlerom som gode sosiale og faglige treffpunkt midt i skolen.  Vi har en flott kantine, bibliotek, rådgivere, skolehelsetjeneste og andre elevtjenester sentralt i hjertet av skolen.  Vi er stolte av vår visjon "Vi bryr oss", vil bryr oss om å lære, om andre og hverandre.  Skolens visjon, engasjerte elever og svært dyktig personale gjør at vi har et godt faglig og sosialt miljø.  Mandal videregående skole skal være en pådriver for kompetanseutviklingen i Lindesnesregionen. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid.  Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Oddvar Haaland Rektor 90917006 Marianne Fjeldsgaard Schau Avdelingsleder 90533664
Vest-Agder fylkeskommune Mandal, Norge
12/04/2018
SØKNADSFRIST: 10.05.2018 Det er opprettet en ny stilling som personvernombud som skal jobbe på tvers av arbeidsgiverne Aust-Agder fylkeskommune (AAfk), Vest-Agder fylkeskommune (VAF) og Agder kollektivtrafikk AS (AKT) Hovedarbeidsstedet vil være i fylkeshuset i Kristiansand. Personvernombudet rapporterer til begge fylkesrådmennene og til direktør ved AKT. Fra 1.1.2020 slås de to fylkeskommunene sammen til Agder fylkeskommune, og stillingen vil inngå i den nye sentraladministrasjonen med tilhold i Kristiansand.  Nye personvernregler skal innføres fra mai 2018. Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og Agder kollektivtrafikk er i ferd med å implementere nytt omfattende regelverk (GDPR) som skal sikre at personopplysninger blir ivaretatt for ansatte, elever/foresatte, pasienter og brukere av fylkeskommunenes og Agder kollektivtrafikk sine tjenester. Arbeidet er i sluttfasen, og personvernombudets hovedansvar vil være å følge opp arbeidet som er gjort og etterse at behandling av alle personopplysninger skjer på en sikker måte i alle de tre organisasjonene. Arbeidsoppgaver: Som personvernombud gir du råd til behandlingsansvarlige, databehandlere og til de ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen. Du kontrollerer overholdelsen av personvernlovgivningen og andre relevante regelverk med personvernbestemmelser, samt virksomhetens egne interne retningslinjer for personvern. Personvernombudet bidrar til å styrke virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern. Du skal gi ledelsen råd og veiledning i personvernspørsmål. Personvernombudet representerer virksomhetene, men skal på en uavhengig måte vurdere virksomhetenes regeletterlevelse på personvernfeltet. Du vil inngå i et faglig fellesskap som fremmer god og tilfredsstillende internkontroll, informasjonssikkerhet og personvern. Lokalt informasjonssikkerhetsforum og systemeiere er viktige kontaktpunkter. Faglige ledere innen IT og juridiske rådgivere har også en nøkkelrolle som du må ha tett dialog med. Personvernombudet skal virke ut mot ansatte, elever/foresatte, pasienter i tannhelse og brukere av tjenestene til de tre arbeidsgiverne .Ombudet må danne et bredt nettverk i alle tre organisasjoner. Personvernombudet skal være kontaktleddet mellom organisasjonene og Datatilsynet. Eksterne fora innen fagområdet skal søkes etablert, eksempelvis personvernombudsforum, fylkesfora og annet. Eksterne databehandlere inngår i personvernombudets interessefelt. Personvernombudet må påregne utstrakt reisevirksomhet i hele Agder, rundt til alle driftsenheter som ligger under de tre organisasjonene. I tillegg vil det kunne påregnes enkelte reiser til nasjonale treffpunkter. Kvalifikasjoner: Relevant høyskole-/universitetsutdanning, minimum 4 år. God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Personvernombudet skal kunne formidle lovkrav på en forståelig måte, og må ha evnen til å kommunisere med både ledelse, ansatte og elever/pasienter. God forståelse for engelsk skriftlig/muntlig. Ønskelig med erfaring fra kvalitets- og styringssystem og praktisk erfaring innen personvern. Ombudet bør ha en god forståelse av behandlingsaktivitetene, IT-systemene, informasjonssikkerhets- og personvernbehovene i offentlig sektor, herunder kunnskap om videregående skoler. Utdanningsretning: IT (IT og Telekom.) Juridiske fag Administrasjon og ledelse Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet, (240 sp, 4 år) Cand Mag / Siv*** Personlige egenskaper: Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Ansvarsbevisst Selvstendig Engasjert og systematisk Utadvendt, åpen og kontaktsøkende Språk: Norsk Engelsk Vi tilbyr: Personvernombudet lønnes som rådgiver, ut fra en realkompetansevurdering Arbeidsgiverfinansiert telefon, nettbrett/bærbar PC Mulighet for fleksibelt arbeidssted (fjernpålogging/hjemmekontorløsning) Treningsstudio i fylkeshuset Firmahytte på Hovden Et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer Gode pensjonsordninger gjennom KLP Personvernombudet gis relevant opplæring hvor det er behov. Konkret skal Datatilsynets kurs for personvern gjennomgås. Kontaktinfo: Arne Karlsen Fagsjef kvalitet og internkontroll 92436657 aka@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
12/04/2018
SØKNADSFRIST: 24.04.2018 Ved Flekkefjord videregående skole, studiested Flekkefjord er det ledig inntil 80% fast fagarbeiderstilling innen TIP og Bygg. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole. Det tas forbehold om at stillingen kan falle bort på grunn av overtallighet ved noen av skolene i fylket eller at planlagte grupper ikke settes i gang. Arbeidsoppgaver: Elevrettet arbeid, herunder planlegging, tilrettelegging og direkte arbeid med elever innen yrkesfaglig utdanning TIP og Byggfag Oppmuntre/motivere elever til å klare praktiske og teoretiske oppgaver Samarbeide med lærere Samarbeide med foreldre Ta del i elevens læringsmiljø Kvalifikasjoner: Fagarbeider med fagbrev innen TIP (teknisk industriell produksjon) og/eller byggfag Det er ønskelig med erfaring og/eller utdanning fra arbeid med ungdom Utdanningsnivå: Fagskole / Fagbrev (2 år) Videregående skole Personlige egenskaper: Gode samarbeidsevner Gode evner og ønske om å kommunisere med og veilede ungdom Evne til å jobbe selvstendig Fleksibel og løsningsorientert Evne til å inspirere og motivere ungdom, og evne til å se den enkeltes behov Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr: Inspirerende, utfordrende og sosialt arbeidsmiljø Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger Lønn i henhold etter bestemmelser i Hovedtariffavtalen Muligheter for kurs og kompetanseheving  Flekkefjord videregående skole   er en moderne skole, med fokus på tilpasset opplæring.  Våre verdier er  fellesskap, faglighet  og  framover.  Arbeidsmiljøet kjennetegnes av en "stå-på-kultur" der elevenes læringsutbytte og trivsel står i sentrum. Skolen har rundt 600 elever og 110 ansatte.  Vi tilbyr utdanning både i Flekkefjord og ved studiested Kvinesdal innen følgende utdanningsprogram:  Studiespesialisering (ST), de studieforberedende utdanningsprogrammene Kunst, design og arkitektur (KDA) og Medier- og kommunikasjon (MK), samt de yrkesforberedende utdanningsprogrammene: Bygg- og anleggsteknikk (BA), Elektrofag (EF), Helse- og oppvekstfag (HO), Restaurant- og matfag (RM), Service- og samferdsel (SS) samt Teknikk og industriell produksjon (TIP).  Skolen gir gode spesialpedagogiske tilbud organisert i arbeidslivstrening og hverdagslivstrening, samt gjennom planlagt løp mot grunnkompetanse. Kontaktinfo: Monica Austad avdelingsleder 90631361
Vest-Agder fylkeskommune Flekkefjord, Norge
10/04/2018
SØKNADSFRIST: 29.04.2018 Vennesla videregående skole søker en dyktige pedagoger med undervisningskompetanse i tysk og engelsk. Ha du i tillegg spansk og/eller norsk vil det være ønskelig. Vikariatet gjelder for skoleåret 2018-2019, men det vil være muligheter for videre fast ansettelse. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole. Det tas forbehold om at stillingen kan falle bort på grunn av overtallighet ved noen av skolene i fylket, eller ved at planlagte grupper ikke settes i gang. Arbeidsoppgaver: Undervisning innen studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Kvalifikasjoner: Vi søker pedagoger med undervisningskompetanse for videregående skole. Personlige egenskaper: Vi søker en person med ekte engasjement for språk. Har du også evnen til å skape faglig interesse og motivasjon i klasserommet, slik at elevene arbeider målrettet over tid, vil vi gjerne høre fra deg. Vennesla vgs. er opptatt av å forhindre frafall. Vi ønsker derfor at den vi tilsetter har klare strategier og ideer i forhold til hvordan man motiverer elever, og hvordan man tilpasser læringsarbeidet i forhold til den enkelte elev med hensyn på gjennomføring. De som tilsettes må være innstilt på å jobbe i team med skolens øvrige lærere, og være tydelige ledere i klasserommet. Vi tilbyr: Et spennede og godt arbeidsmiljø, hvor folk inspirerer, utfordrer, og tar vare på hverandre Lønn etter gjeldende tariffer. Kontaktinfo: Ruth Elisabeth Ropstad Avdelingsleder - Engelsk, fremmedspråk (+47) 38 15 24 05 / 911 74 100 ruro1@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Vennesla, Norge
10/04/2018
SØKNADSFRIST: 30.04.2018 Ved Kvadraturen skolesenter er det ledig inntil 200 % undervisningsstillinger innen elektrofag, elenergi og automasjonssystemer. Stillingene kan også bli sett i sammenheng med andre behov på skolen.  Vi søker medarbeidere med solid faglig bakgrunn samt en kompetanse som passer med skolens behov, og personlig egnethet vil bli vektlagt.  Lønn i henhold til tariffavtale.  Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole. Det tas forbehold om at stillingene kan falle bort på grunn av overtallighet ved noen av skolene i fylket, eller at planlagte grupper ikke settes i gang. Arbeidsoppgaver: Praksis/teoriundervisning i elenergi og automasjon Planlegging og utviklingsarbeid Kvalifikasjoner: Fagbrev som elektriker Ingeniør-/ fagskole eller tilsvarende innen elektrofag Gjennomført praktisk pedagogisk utdanning (PPU-Y) eller å ha gjennomført utdanningen innen 3 år etter tilsettingen Gode generelle datakunnskaper Kunnskap om HMS og HMS arbeid Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Fagskole / Fagbrev (2 år) Personlige egenskaper: Se den enkelte elevs behov Jobbe selvstendig og i team Evne til samarbeid og planarbeid Være en dyktig klasseleder og ha gode formidlingsevner Inneha kreativitet og godt humør Gode relasjonsferdigheter Være fleksibel Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø Mulighet for videreutdanning Ordnede lønns- og arbeidsforhold Pensjonsavtale i SPK Gode velferdstilbud Mentorordning  Kvadraturen skolesenter  er en kreativ og mangfoldig skole.  Skolesenterets visjon "Her er- og blir du noe" speiler en lang tradisjon der vi ønsker å legge til rette for læring for alle våre elver på en slik måte at de kan utvikle seg i forhold til sitt eget potensial.  Skolesenteret har spesielt fokus på læringsresultater gjennom tilpasset opplæring, elevmedvirkning og fagsamarbeid. Kontaktinfo: Arild Knutsen Avdelingsleder (+47) 90893119
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
10/04/2018
SØKNADSFRIST: 26.04.2018 Skolen har behov for vikar i fagene Instruksjon og ledelse (ensembleledelsesdelen), Musikk i perspektiv 2 (nyere klassisk og rytmisk musikkhistorie.) og inntil 20 % piano biinstrument. Stillingen kan om nødvendig deles. Arbeidsoppgaver: Undervisning på musikklinja på Vg3 med tett oppfølging av elevene. Deltagelse i skolens ulike samarbeidsfora. Bidra til å løse skolens oppgaver for fellesskapet. Kvalifikasjoner: Det ønskes søkere som har fordypning i direksjon og musikkhistorie på masternivå. Det stilles også krav til gode samarbeidsevner. Utdanningsretning: Teater / Musikk / Dans Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet, (300 sp, 5 år) Mastergrad   Vågsbygd videregående skole  har ca 675 elever og ligger sentralt til i Vågsbygd utenfor Kristiansand.  Skolen tilbyr undervisning i studiespesialisering innenfor realfag, samfunnsfag, språk og økonomi, og programområdene for musikk, dans og drama.  Skolen tilbyr også breddeidrett og har egen forskerlinje innenfor realfag.  Skolen er ikke større enn at hver enkelt elev blir sett.  Skolen er kjent for sitt gode miljø og for å vektlegge læring. Elevene deltar aktivt i forskerprogrammer og konkurranser.  Det holdes mange konserter, drama- og danseforestillinger.  Vi har en godt besøkt kantine, et hyggelig bibliotek og ikke minst en dyktig stab av ansatte.  Skolen legger forholdene til rette for god læring og arbeider for at elevene skal få de beste mulighetene til å velge studier på universitet og høyskole. Kontaktinfo: Karina Folkestad Avdelingsleder musikk og dans 41101054 kafo1@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge