Ledige stillinger 
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

22/02/2018
SØKNADSFRIST: 15.03.2018 Utbyggings-seksjonen er plassert på rådhuset og består av seks medarbeidere. Seksjonen er en del av et spennende fagmiljø med dyktige medarbeidere og høy kompetanse. Seksjonen inngår i sektor for samfunnsutvikling, men samarbeider tett med andre enheter i kommunen. Gjøvik preges av stor aktivitet både innenfor offentlig og privat sektor. Det er særlig fokus på byutvikling, og man står overfor utfordrende og spennende plan- og utbyggingsprosjekt både innenfor samferdsel, fjernvarme, byforningsprosjekt m.m. Kommuneplanens arealdel blir nå revidert, og det blir avsatt betydelige utbyggingsarealer i kommunen. Utbygging har ansvaret for utbygging og salg av bolig- og næringstomter i kommunal regi. Gjøvik kommune har ambisjoner om å ha aktuelle tomter klare for næringsaktører som ønsker å etablere virksomhet i Gjøvik. Kommunen har likeledes også som mål å tilby kommunale boligtomter spredt rundt i kommunens tettsteder, samt hyttetomter på kommunal grunn. Arbeidsoppgaver Prosjektleder for kommunale vann- og avløpsprosjekter, både på driftssida og på nyanlegg, både knyttet til prosessanlegg og  til ledningsnett. Planlegging av ledningsfornyelse, både i egenregi og med innleide entreprenører. Oppfølging av investeringsprosjekter som følge av ny hovedplan for VA (ventes vedtatt i 2019) Oppfølging av utbyggingsavtaler med private utbyggere Videreutvikle samarbeidet med kommunens seksjoner for VA-drift og Teknisk service. Andre oppgaver Kvalifikasjoner Ingeniør-utdanning Relevant erfaring som prosjekterende, byggherre, entreprenør eller prosjektleder Erfaring med IKT-verktøy for prosjektering er ønskelig. Ønskelig med erfaring fra offentlige innkjøp, entrepriserett og utbyggingsavtaler Gode evner til samarbeid og kommunikasjon Vi kan tilby Et godt sosialt arbeidsmiljø og et sterkt og variert faglig miljø Faglig utfordrende og spennende VA-oppgaver Stor grad av selvstendig arbeid Fleksibel arbeidstidsordning Lønn etter avtale med gode kommunale forsikrings- og pensjonsordninger Kontaktpersoner Nærmere informasjon om stillingen ved Rolf Perjord, virksomhetsleder, tlf. 971 28 651 eller Asbjørn Tufto, virksomhetsleder, tlf. 975 61 221. Unntatt offentlighet Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.  Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25. Søknad sendes Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Trykk på knappen "Søk nå" på denne siden. Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Vår ref.: 3120
Gjøvik kommune Gjøvik, Norge
22/02/2018
SØKNADSFRIST: 15.03.2018 Gjøvik kommune, seksjon vann og avløp har en ledig ingeniørstilling. Seksjonen  jobber blant annet med avløp i spredt bebyggelse, forurenset grunn, nedgravde oljetanker, forsøpling og luftkvalitet.  I tillegg behandler avdelingen  grave- og sanitærmeldinger og utfører saksbehandling innenfor miljø, vann og avløp. Gjøvik kommune vedtok en handlingsplan for opprydding i avløp fra spredt bebyggelse høsten 2016.  Kommunen har ca 2500 eiendommer som ikke er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Mange av disse har behov for å oppgradere sine gamle  avløpsanlegg slik at de tilfredsstiller dagens rensekrav. Seksjonen ønsker å sette større fokus på dette fagfeltet og ønsker å styrke  arbeidet med en ingeniør. Ingeniøren må bidra med andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde. Arbeidsoppgaver Sende ut og følge opp pålegg om utbedring av private avløpsanlegg Behandle utslippssøknader fra private avløpsanlegg Føre tilsyn med private avløpsanlegg Veilede og ha tett kontakt med publikum Sende ut og følge opp pålegg om utbedring av private avløpsanlegg Behandle utslippssøknader fra private avløpsanlegg Følge opp utbygging av husklynger av i spredt bebyggelse Andre oppgaver innenfor fagområdene til seksjonen kan bli tillagt stillingen. Kvalifikasjoner Ingeniør med kompetanse innenfor vann og avløp, spesielt innen opprydding i spredt avløp. Annen relevant utdanning og  erfaring vil bli vurdert.Erfaring fra offentlig saksbehandling Kjennskap til forurensningsloven og plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter Er fortrolig med IKT som verktøy Førerkort klasse B Erfaring kan kompensere for utdanningskrav. Personlige egenskaper Du er serviceinnstilt og liker å ha kontakt med innbyggere Du har gode samarbeidsevner Du er faglig engasjert og positivt innstilt Du har evne til å arbeide systematisk og planlegge dagen Du er fleksibel og løsningsorientert  Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi kan tilby Et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere Gode muligheter for faglig utvikling Fleksitidsordning IA-bedrift Gode pensjons- og forsikringsordninger Kontaktpersoner Nærmere informasjon vedr. stillingen kontakt Asbjørn Tufto, virksomhetsleder, tlf. 975 61 221 eller Aina Kristiansen, tlf. 61 18 97 31 / 952 73 343. Unntatt offentlighet må begrunnes! Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25. Søknad sendes Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Trykk på knappen "Søk nå" på denne siden. Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Vår ref.: 2998
Gjøvik kommune Gjøvik, Norge
22/02/2018
SØKNADSFRIST: 18.03.2018 Biri ungdomsskole ligger omtrent 2 mil nord for Gjøvik sentrum i nye og moderne lokaler. Skolen har for tiden 110 elever. Skolen har for tiden også undervisningsoppgaver for elever fra Gjøvik bo- og omsorgssenter samt innføringskurs for minoritetsspråklige elever på ungdomstrinnet i Biri. Tjeneste skoles satsingsområder er lesing med vekt på begynneropplæring, ledelse samt mestring og motivasjon.  Sektor Oppvekst i Gjøvik arbeider ut fra et verdigrunnlag hvor vi vektlegger den profesjonelles ansvar for likeverdig dialog i møte med barn og foresatte. Kvalifikasjoner Pedagogisk høyskoleutdanning og praksis som lærer i grunnskolen Ledererfaring fra grunnskolen og skolelederutdanning Engasjement, kunnskaper og ferdigheter for å skape et trygt læringsmiljø Liker å oppnå resultater gjennom samarbeid, har god relasjonell kompetanse Evner å inspirere og støtte teamene, samt utvikle lærende profesjonsfellesskap Arbeider systematisk og gjennomfører gode prosesser God digital kompetanse Vi kan tilby En spennende hverdag med mulighet for å videreutvikle et optimalt læringsmiljø for elever og ansatte En godt organisert skole med dyktige ansatte Støttende og lærende felleskap i rektorgruppa og ledernettverk Egen veiledning og oppfølging av nytilsatte rektorer første året Kontaktpersoner Nærmere informasjon om stillingen ved Liv-Marion Olsgaard, skolesjef, tlf. 415 715 63. Unntatt offentlighet må begrunnes! Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25. Søknad sendes Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
Gjøvik kommune Biri, Norge
22/02/2018
SØKNADSFRIST: 18.03.2018 Lundstein skole er en barneskole med for tiden 63 elever. Skolen ligger 6 km fra sentrum og holder til i moderne lokaler med et flott naturområde i umiddelbar nærhet.  Tjeneste skoles satsingsområder er lesing med vekt på begynneropplæring, ledelse samt mestring og motivasjon.  Sektor Oppvekst i Gjøvik arbeider ut fra et verdigrunnlag hvor vi vektlegger den profesjonelles ansvar for likeverdig dialog i møte med barn og foresatte. Kvalifikasjoner Pedagogisk høyskoleutdanning og praksis som lærer i grunnskolen Ledererfaring fra grunnskolen og/eller skolelederutdanning Engasjement, kunnskaper og ferdigheter for å skape et trygt læringsmiljø Liker å oppnå resultater gjennom samarbeid, har god relasjonell kompetanse Evner å inspirere og støtte teamene, samt utvikle lærende profesjonsfellesskap Arbeider systematisk og gjennomfører gode prosesser God digital kompetanse- Vi kan tilby En spennende hverdag med mulighet for å videreutvikle et optimalt læringsmiljø for elever og ansatte En godt organisert skole med dyktige ansatte God faglig oppfølging gjennom kommunens eget program for skoleleder Støttende og lærende felleskap i rektorgruppa og ledernettverk Egen veiledning og oppfølging av nytilsatte rektorer første året Kontaktpersoner Nærmere informasjon om stillingen ved Liv-Marion, skolesjef, tlf. 415 715 63. Unntatt offentlighet Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25. Søknad sendes Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.  Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
Gjøvik kommune Gjøvik, Norge
22/02/2018
SØKNADSFRIST: 18.03.2018 Biristrand skole er en barneskole med for tiden 43 elever. Skolen ligger 27 km nord for sentrum med flotte uteområder i umiddelbar nærhet.  Tjeneste skoles satsingsområder er lesing med vekt på begynneropplæring, ledelse samt mestring og motivasjon.  Sektor Oppvekst i Gjøvik arbeider ut fra et verdigrunnlag hvor vi vektlegger den profesjonelles ansvar for likeverdig dialog i møte med barn og foresatte. Kvalifikasjoner Pedagogisk høyskoleutdanning og praksis som lærer i grunnskolen Ledererfaring fra grunnskolen og/eller skolelederutdanning Engasjement, kunnskaper og ferdigheter for å skape et trygt læringsmiljø Liker å oppnå resultater gjennom samarbeid, har god relasjonell kompetanse Evner å inspirere og støtte teamene, samt utvikle lærende profesjonsfellesskap Arbeider systematisk og gjennomfører gode prosesser God digital kompetanse Vi kan tilby En spennende hverdag med mulighet for å videreutvikle et optimalt læringsmiljø for elever og ansatte En godt organisert skole med dyktige ansatte God faglig oppfølging gjennom kommunens eget program for skoleleder Støttende og lærende felleskap i rektorgruppa og ledernettverk Egen veiledning og oppfølging av nytilsatte rektorer første året Kontaktpersoner Nærmere informasjon om stillingen ved Liv-Marion Olsgaard, skolesjef, tlf. 415 715 63. Unntatt offentlighet Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25. Søknad sendes Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.  Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
Gjøvik kommune Biristrand, Norge
22/02/2018
SØKNADSFRIST: 18.03.2018 Enhet - Teknisk drift Teknisk drift har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av vann, avløp og renovasjon, kommunale veier, brann- og feiervesen, kommunale bygninger og kommunal utbygging. Kort om stillingen Det er ledig 1/1 engasjement som prosjektleder. Dette er en 3-årig engasjementstilling på diverse prosjekter ved FDV, med mulighet for fast ansettelse. Hovedarbeidsoppgaver Planlegging og oppfølging av drift, vedlikehold og nyanlegg av kommunale bygg. Kvalifikasjoner Utdanning som sivilingeniør/prosjektleder eller ingeniør innen relevante fagområder. Erfaring fra prosjektarbeid. Må beherske norsk skriftlig og muntlig. Kunnskap om offentlig anskaffelse. Det er ønskelig med praksis fra fagområdene, men ikke påkrevd.  Personlige egenskaper Evne til å arbeide målrettet, nøyaktig og effektivt. Evne til å arbeide selvstendig. Er løsnings- og beslutningsdyktig. Gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Flyttegodtgjøring etter avtale. Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. Søknad sendes Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert. Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Kontakter Navn: Tor-Arne Limstrand Tittel: Avdelingsleder E-post:  Tor-Arne.Limstrand@sor-varanger.kommune.no Arbeid: 78 97 75 25
Sør-Varanger kommune Sør-Varanger, Norge
22/02/2018
SØKNADSFRIST: 18.03.2018 Enhet Teknisk drift, kommunale veier og trafikksikkerhet. Kort om stillingen Det er ledig 1/1 engasjement som ingeniør/avdelingsingeniør. Dette er en to-årig engasjementstilling i veiavdelingen, med mulighet for fast ansettelse. Hovedarbeidsoppgaver Planlegging og oppfølging av drift, vedlikehold og nyanlegg av kommunale veier. Trafikksikkerhetsarbeid. Kvalifikasjoner Utdanning som sivilingeniør eller ingeniør innen relevant fagområder. Må beherske norsk skriftlig og muntlig. Det er ønskelig med praksis fra fagområdene, men ikke et krav. Personlige egenskaper Evne til å arbeide målrettet, nøyaktig og effektivt. Evne til å arbeide selvstendig. Er løsnings- og beslutningsdyktig. Gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Flyttegodtgjøring etter avtale. Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. Søknad sendes Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert. Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Kontakter Navn: Tor-Arne Limstrand Tittel: Avdelingsleder E-post: Tor-Arne.Limstrand@sor-varanger.kommune.no Arbeid: 78 97 75 25
Sør-Varanger kommune Sør-Varanger, Norge
21/02/2018
SØKNADSFRIST: Snarest Porsanger kommune har vi ledig 100% stilling som samisk språkkonsulent. Stillingen er et vikariat for perioden snarest til og med 31.12.18. Stillingen er organisatorisk tilknyttet administrasjonsavdelinga i kommunenen, men lokalisert til Samisk språk- og kultursenter. Arbeids-/ansvarsområde: Faglig ansvar for samisk språk Ansvar for koordinering av språkarbeid og oppfølging av kommunens språkprosjekter Utvikle og tilrettelegge for bruk av samisk i kommuneforvaltningen Budsjettansvarlig for tospråklighetsmidlene Språkfaglige oppgaver / planarbeid, oversettinger, saksbehandling Krav til stillingen: Høyskoleutdanning og samisk på minimum grunnfagsnivå Relevant praksis fra offentlig virksomhet Erfaring fra prosjektarbeid, herunder planlegging og ledelse Kjennskap til budsjett og økonomistyring Personlige egenskaper: Må kunne arbeide selvstendig og målrettet innenfor sitt saksområde Gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet God skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på samisk og norsk. Dersom vi ikke får søkere med samisk høyskoleutdanning, kan søkere med relevant utdanning og praksis bli vurdert for stillingen. Lønn etter avtale. Tilsetting iht. generelle kommunale vilkår. Nærmere opplysninger: Administrasjonsleder Gunhild Ingilæ Haukenes tlf  48 06 81 08  e-post  gunhild.haukenes@porsanger.kommune.no Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen". Søknadsfrist:   Snarest 
Porsanger kommune Porsanger, Norge
21/02/2018
SØKNADSFRIST: 28.02.2018 Er du den vi søker etter?  Vil du være med i et sykepleierteam der vi lærer og gjør hverandre bedre? Da søker vi deg som ønsker å jobbe på Slåtthaug sykehjem.  Vi er et team på 7 sykepleiere som jobber turnus dag/aften. Vi har gjennomført pilot prosjekter innen ernæring og tavlemøter.  Sykepleierteamet har stort fokus på fagutvikling og et miljø der det er rom for å lære og spørre.  Vår sykehjemslege har legevisitt minimum 2 ganger i uken og har lang erfaring som geriater.  Sykepleierteamet jobber tett sammen med sykehjemslegen, og dette gode samarbeidet øker kompetansen blant sykepleierne og de andre ansatte.  Vi mener at systematisk kvalitetsarbeid og fokus på kompetanseheving og brukermedvirkning er med på å gi trygge og sikre tjenester.  Vi søker deg som har faglig engasjement og er opptatt av god omsorg og kvalitet i tjenestene.  Slåtthaug sykehjem på Madla er et etablert sykehjem fra 1986 og har 54 sengeplasser fordelt på to avdelinger. Hver avdeling har en skjermet enhet med 8 sengeplasser. Sykehjemmet har også dagsenter, aktivitetsavdeling og eget kjøkken. Arbeidsoppgaver Faglig ansvar i avdeling/virksomheten Ansvar for at pasientene har en ajourført individuell pleieplan i CosDoc Ansvar for at pasientene får nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling i samarbeid med sykehjemslege Hovedansvar for legemiddeladministrasjonen ved avdelingen/virksomheten Ansvar for å veilede og undervise helsefagarbeidere og studenter Kvalitetssikre tjenestene ved bruk av tverrfaglige tavlemøter Være kontaktperson overfor pasient og deres pårørende Kvalifikasjoner Vi krever autorisasjon som sykepleier, HPR-nr. hos SAK må oppgis i søknaden Det forutsettes gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (Norsktest nivå B2). Kun søknader med vedlagt dokumentasjon på bestått prøve i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig og muntlig framstilling vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål Kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel Utdanningsretning Helsefag Utdanningsnivå Bachelorgrad Personlige Egenskaper Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne avgjørelser Du fungerer godt i teamarbeid og har evnen til å delegere arbeidsoppgaver slik at sykehjemmet til enhver tid har rett person på rett plass Du må like å arbeide i relasjon med eldre mennesker Du er ansvarsbevisst og løsningsfokusert Du er fleksibel og liker utfordringer Vi tilbyr Muligheter for faglig utvikling Faglunsj annenhver uke Internundervisning; sykehjemmet har ressurspersoner innenfor fagområdene Oppfølging av tidligere prosjekter; fall, LMG og underernæring Gratis parkering Mulighet for å kjøpe lunsj og middag fra vårt kjøkken Stillingskode 717400: Årslønn kr 373 700- 440 20.Utover dette gis et lokalt tillegg på kr 5.000. Ansiennitet over 16 år, årslønn 491.400 Sykepleiere og Spesialsykepleiere i turnus i Stavanger Kommune får et lokalt tillegg. Turnustillegget er på kr 12.000,- årlig og redusert tilsvarende stillingsstørrelsen ved deltidsstilling Vi oppfordrer 3. års sykepleierstudenter til å søke Kontaktinformasjon Birte Lamo Kristensen, Virksomhetsleder, 51914511/47501414 Ellen Helen R Avaldsnes, Avdelingsleder, 51914513/40448734 Arbeidssted Hafrsfjord
Stavanger kommune Stavanger, Norge
21/02/2018
SØKNADSFRIST: 07.03.2018 Da vår sykehjemslege skal ha permisjon i et år søker vi etter lege i et år i 50% stilling. Det vil også være mulighet for samtidig å søke om vikariat i 40-50% stilling på Domkirkens sykehjem i perioden 16. april til 16. august.  Som sykehjemslege på Slåtthaug sykehjem vil du få mulighet til å samarbeide tett med sykepleiergruppen for å oppnå god pasientsikkerhet . Sykehjemmet arbeider også aktivt for å få en god pasientkultur som bygger på godt samspill mellom ansatte og ledere for å kunne gi faglig gode og trygge tjenester.  Slåtthaug sykehjem på Madla er et etablert sykehjem fra 1986 og har 54 sengeplasser fordelt på to avdelinger. Hver avdeling har en skjermet enhet med 8 sengeplasser. Sykehjemmet har også dagsenter, aktivitetsavdeling og eget kjøkken. Arbeidsoppgaver Helhetlig legeansvar for sykehjemmets langtidsbeboere Veiledning og undervisning av annet helsepersonell Deltakelse i virksomhetens kvalitetsarbeid Deltakelse i sykehjemslegevaktordningen i Stavanger kommune Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Gjennomført norsk turnustjeneste vil bli vektlagt Spesialistutdannelse eller spesialisering innen allmennmedisin, men andre relevante spesialister/spesialistkandidater er også velkomne til å søke Søker må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse Det forutsettes gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (Norsktest nivå B2). Kun søknader med vedlagt dokumentasjon på bestått prøve i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig og muntlig framstilling vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål Kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel Utdanningsretning Medisin Personlige Egenskaper Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne avgjørelser Du fungerer godt i teamarbeid Du må like å arbeide i relasjon med eldre mennesker Du er ansvarsbevisst og løsningsfokusert Du er fleksibel og liker utfordringer Vi tilbyr Et faglig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter Invitasjon til deltakelse i faglig miljø sammen med byens øvrige sykehjemsleger, som ledd i utvikling av kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin Gode forsikrings- og pensjonsordninger for offentlig sektor Hjem-Jobb-Hjem avtale Stillingskode: 852700 Lege, garantilønn 654 400,- Stillingskode: 852701 Legespesialist, garantilønn 760 000,- Kontaktinformasjon Birte Lamo Kristensen, 51914511/47501414 Arbeidssted Hafrsfjord
Stavanger kommune Stavanger, Norge