Ledige stillinger 
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

18/05/2018
SØKNADSFRIST: 31.05.2018 Trykk på stillingstittel for lese fullstendig stillingsutlysning 100 % stilling som sykepleier på Furumoen sykehjem, vikariat ved korttidsavdeling  Vi søker en entusiastisk og initiativrik medarbeider som ønsker å bidra med sin kompetanse i arbeidet med å gi god omsorg og pleie her hos oss.Vi har ledige stillinger på skjermet avdeling for personer med demens. Om du har lang erfaring eller nettopp har fått din autorisasjon som sykepleier er du velkommen som søker! Søknadsfrist: 31. mai 2018 100% stilling som sykepleier, vikariat 1 år på Furumoen sykehjem, somatisk avdeling Vi søker en entusiastisk og initiativrik medarbeider som ønsker å bidra med sin kompetanse i arbeidet med å gi god omsorg og pleie her hos oss.Det er påbegynt arbeide med å få sertifisering som Livsgledehjem og du må ha interesse for å arbeide etter prinsippene som ligger i føringene for  dette.Vi har ledige stillinger på somatisk avdeling. Om du har lang erfaring eller nettopp har fått din autorisasjon som sykepleier er du  velkommen som søker! Søknadsfrist:  31. mai 2018 2 stillinger som Avdelingssykepleiere ved Furumoen sykehjem Furumoen sykehjem har 111 plasser,  96 langtidsplasser, 36 av disse på skjermet avdeling for personer med demens, 15 korttidsplassene herav 3 lindrende plasser og 3 plasser er på avdeling for personer med demens. Søknadsfrist: 31. mai 2018
Narvik kommune Narvik, Norge
18/05/2018
SØKNADSFRIST: 03.06.2018 Vennesla kommune Vi har ledig en nyopprettet 100 % stilling som IT-konsulent/rådgiver ved kommunens IT-tjeneste som pr. d.d. utgjør 4,5 årsverk. IT tjenesten er en del av kommunens servicetorg.   Gjennom kommunens digitaliseringsstrategi er det vedtatt en satsing på skolesektoren. Januar 2019 skal det tas i bruk nettbrett i undervisningen for ca 2000 elever og 300 lærere. Stillingen vil ha skolesektoren som hovedfokusområde , og her være en pådriver for digital utvikling i samarbeid med stab i oppvekstseksjonen. Stillingen er ledig fra 01.08.2018. Ved tilsetting må det fremlegges politiattest av nyere dato (ikke eldre en 3 måneder). Vitnemål og attester må tas med i originalformat ved innkalling til intervju. Arbeidsoppgaver: Drift av MDM system - AirWatch Administrasjon av nettbrett/PC for elever og ansatte Drift av Wifi-løsning Drift av øvrige løsninger innenfor skolesektoren Dokumentasjon Opplæring Kvalifikasjoner: Relevant høyskole eller universitetsutdanning Flere år med IT-teknisk erfaring kan kompensere for manglende utdanning Microsoft(Office 365, Windows server 2016, WIN 10) G-suite IOS MDM-system Airwatch Må kunne disponere egen bil i tjenesten (godtgjørelser i henhold til kommunens reglementsse B ). Personlige egenskaper: Stor interesse for teknologi og innovasjon Struktur og orden Løsningsorientert Gode samarbeidsevner Personlig egnethet Vi tilbyr: En utfordrende stilling Et bredt kompetanseområde med utviklingsmuligheter Fleksibel arbeidstid Gode pensjonsvilkår Lønn etter avtale Vennesla kommune med sine 14 500 innbyggere er en kommune i vekst med en offensiv satsing på samfunnsutvikling og levekår. Kommunen ligger sentralt i Vest-Agder med administrasjonssenter 17 km nord for regionsenteret og universitetsbyen Kristiansand. Kommunen har et godt kommunalt servicetilbud og gode muligheter for kultur- og fritidsaktiviteter. Særlig er kommunen kjent for friluftsliv i naturskjønne omgivelser med bl. a. laksefiske i elva Otra og utmerkede skiløyper i omegn. Kontaktinfo: Kristin Flåt Viksnes Enhetsleder Telefon: 38 13 73 60 Mobiltelefon: 982 99 710 kfv@vennesla.kommune.no  
Vennesla kommune Vennesla, Norge
18/05/2018
SØKNADSFRIST: 31.05.2018 Utbyggings-seksjonen er plassert på rådhuset og består av seks medarbeidere. Seksjonen er en del av et spennende fagmiljø med dyktige medarbeidere og høy kompetanse. Seksjonen inngår i sektor for samfunnsutvikling, men samarbeider tett med andre enheter i kommunen. Gjøvik preges av stor aktivitet både innenfor offentlig og privat sektor. Det er særlig fokus på byutvikling, og man står overfor utfordrende og spennende plan- og utbyggingsprosjekt både innenfor samferdsel, fjernvarme, byforningsprosjekt m.m. Kommuneplanens arealdel blir nå revidert, og det blir avsatt betydelige utbyggingsarealer i kommunen. Utbygging har ansvaret for utbygging og salg av bolig- og næringstomter i kommunal regi. Gjøvik kommune har ambisjoner om å ha aktuelle tomter klare for næringsaktører som ønsker å etablere virksomhet i Gjøvik. Kommunen har likeledes også som mål å tilby kommunale boligtomter spredt rundt i kommunens tettsteder, samt hyttetomter på kommunal grunn.  Arbeidsoppgaver Prosjektleder for kommunale vann- og avløpsprosjekter, både på driftssida og på nyanlegg, både knyttet til prosessanlegg og til ledningsnett. Planlegging av ledningsfornyelse, både i egenregi og med innleide entreprenører. Oppfølging av investeringsprosjekter som følge av ny hovedplan for VA (ventes vedtatt i 2019) Oppfølging av utbyggingsavtaler med private utbyggere Videreutvikle samarbeidet med kommunens seksjoner for VA-drift og Teknisk service. Andre oppgaver  Kvalifikasjoner Ingeniør-utdanning Relevant erfaring som prosjekterende, byggherre, entreprenør eller prosjektleder Erfaring med IKT-verktøy for prosjektering er ønskelig. Ønskelig med erfaring fra offentlige innkjøp, entrepriserett og utbyggingsavtaler Gode evner til samarbeid og kommunikasjon  Vi kan tilby Et godt sosialt arbeidsmiljø og et sterkt og variert faglig miljø Faglig utfordrende og spennende VA-oppgaver Stor grad av selvstendig arbeid Fleksibel arbeidstidsordning Lønn etter avtale med gode kommunale forsikrings- og pensjonsordninger Kontaktpersoner Nærmere informasjon om stillingen ved Rolf Perjord, virksomhetsleder, tlf. 971 28 651 eller Asbjørn Tufto, virksomhetsleder, tlf. 975 61 221. Unntatt offentlighet Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25. Søknad sendes Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Kontakter Navn: Asbjørn Tufto Tittel: Virksomhetsleder Arbeid: 975 61 221 Navn: Rolf Perjord Tittel: Virksomhetsleder Mobil: 97128651 Arbeid: 971 28 651
Gjøvik kommune Gjøvik, Norge
16/05/2018
SØKNADSFRIST: 30.05.2018 Undervisningsstilling rørlegger - Eilert Sundt videregående skole Vest-Agder fylkeskommune Eilert Sundt videregående skole har fra 1. august 2018 ledig en fast stilling i inntil 40 % med undervisning i rørleggerfaget. Undervisningen vil foregå i Lyngdal. Lønn i henhold til tariffavtale. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole. Det tas forbehold om at stillingen kan falle bort på grunn av overtallighet ved noen av skolene i fylket eller at planlagte grupper ikke settes i gang. Arbeidsoppgaver: Undervisning i programfagene på Vg2 klima-, energi og miljøteknikk Aktiv deltakelse i faglig og pedagogisk samarbeid Kvalifikasjoner: Fagbrev i rørleggerfaget Relevant arbeidspraksis (minst fire år) Godkjent teoretisk utdanning på minimum fagskolenivå Til alle undervisningsstillinger er det krav om relevant faglig og pedagogisk kompetanse, jfr. Opplæringsloven Dyktige håndverkere uten formalkompetanse oppfordres også til å søke Personlige egenskaper: Ha gode formidlingsevner og faglig tyngde Evne til å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning slik at den fører til læring for alle elevene Ha evnen til å skape og utvikle gode relasjoner Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende og spennende arbeidsmiljø Dyktige og engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø Ordnede lønns- og arbeidsforhold Gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse Eilert Sundt videregående skole har om lag 600 elever og 110 ansatte. Hovedskolen ligger i Farsund, men skolen har også studiesteder i Lyngdal og på Lista. Skolen tilbyr utdanning innen utdanningsprogrammene studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, design- og håndverk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, service- og samferdsel og teknikk og industriell produksjon. Eilert Sundt videregående skole har en høy grad av trivsel både blant elever og ansatte. Vårt fremste mål er at alle våre elever avslutter skoleløpet med planlagt kompetanse. Vest-Agder fylkeskommune er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Ingunn Kleggetveit Avdelingsleder 38 60 94 03 / 950 51 233 InKl1@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Lyngdal, Norge
16/05/2018
SØKNADSFRIST: 03.06.2018 Barn, Unge og Familie (BUF), enhet barnevern, søker etter tre mulighetsorienterte og dyktige medarbeidere. Vi søker nå etter medarbeidere i 2 100 % stillinger og en 80 % stilling, både til undersøkelse/tiltaksarbeid og fosterhjemsarbeid. Oppgi i søknadsteksten hvilken stilling du søker.  Er du ansvarsfull og har et brennende hjerte for barnevernfaget? Er du opptatt av å utgjøre en forskjell for barn og unge?  Da er du nettopp den vi ønsker oss som kollega!  Barn, Unge og Familie (BUF) er en virksomhet som er sammensatt av enhetene barnevern, pedagogisk støttetjeneste og familiehelsetjenester. Virksomheten har også et psykisk helseteam som arbeider på tvers av enhetene.  Målet for virksomheten er å skape en mer samordnet og forebyggende virksomhet. Arbeidsoppgaver Vi har behov for dyktige og motiverte barnevernskonsulenter som ønsker å jobbe med undersøkelse/tiltak og fosterhjemsarbeid.  Stillingene er i hovedsak knyttet til saksbehandling i henhold til lovkrav.  Vi ser etter deg som også ønsker å drive gruppe- og kurstilbud. De som ansettes vil også måtte være fleksible i å ta på seg oppgaver som bygger under virksomhetens mål om å være en forebyggende tjeneste. Kvalifikasjoner Det kreves minimum 3-årig barnevernspedagog- eller sosionomutdanning. Andre med tilsvarende kompetanse kan komme i betraktning. Kandidater med masterutdannelse oppfordres spesielt til å søke.  Det er en fordel at du har erfaring fra saksbehandling i barneverntjenesten. Du må inneha høy kompetanse og kunnskap om barnevernloven og forvaltningsloven. Det kreves gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.  Det er ønskelig at du har opplæring og erfaring med bruk av Kvellos kartleggings- mal, COS-P og Barnesamtalen DCM.  Politiattest må foreligge før ansettelse (ikke eldre enn 3 måneder). Sertifikat klasse B kreves. Utdanningsretning Medisin/Helse/Sosialfag Samfunnsfag Utdanningstittel: Barnevernspedagog, Sosionom Utdanningsnivå Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad Personlige egenskaper For at vi som tjeneste skal kunne arbeide for barnets beste, må du kunne jobbe målrettet og ha evne til å strukturere egen hverdag, samt ta selvstendige beslutninger. Det legges vekt på gode samarbeidsevner, engasjement, godt  humør og god faglig forståelse. Du må være opptatt av og ha evne til å skape gode møtepunkter mellom mennesker.  Vi ser etter deg som:  - har evne til å jobbe selvstendig og målrettet  - har evne til å arbeide i team internt og tverrfaglig  - tenker forebyggende og innehar god relasjonell kompetanse  - er effektiv, har god arbeidskapasitet og evner å forholde seg til frister Vi tilbyr Som medarbeider i Sørum barneverntjeneste får du faglig utfordrende oppgaver, med rom for selvstendig arbeid.  Nyansatte får egen fadder ved oppstart. Alle medarbeiderne mottar fast intern veiledning fra teamledere. Sørum kommune er deltagende i "Mitt liv"-Forandringsfabrikken. Vi har et godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer og  spennende arbeidshverdag. Sørum barneverntjeneste samarbeider tett med barneverntjenestene i Fet og Aurskog-Høland om kompetansebygging, og drifter sammen et interkommunalt ressursteam og en felles advokatordning. Høsten 2018 og våren 2019 vil alle medarbeidere delta i en større opplæring i traumesensitivt barnevern. Antall stillinger: 3 Kontaktinfo:Jane HesthagEnhetsleder954 06 016 Ragnhild Anett NæprudEnhetsleder(+47) 63 86 90 32
Sørum kommune Sørum, Norge
16/05/2018
SØKNADSFRIST: 05.06.2018 Helsestasjonen er lokalisert sammen med barnefysioterapeuter, PPT og Barnevern i Familiehuset. Under Helsestasjonstjenesten er også Åpen barnehage, Frisklivsentral, Rask psykisk helsehjelp og Støttekontakt/avlastning organisert. Notodden kommune holder på å implementere BTI (Bedre tverrfaglig innsats), og det er ønskelig at psykologen deltar i dette arbeidet. Kort om stillingen Notodden kommune søker psykolog/psykologspesialist i inntil 100 % stilling. Stillingen er knyttet til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og skal styrke kommunens psykiske helsearbeid mot gravide, barn/unge og deres familier. Arbeidsoppgaver Psykologen skal gi lavterskeltilbud til gravide, barn/unge og deres familier. Strategiarbeid i Familiehuset, veiledning av ansatte, gjensidig kompetanseheving og tverrfaglig samarbeid vil være sentralt. Kvalifikasjoner Psykolog/psykologspesialist. Må snakke og skrive godt norsk. Personlige egenskaper Vi søker en medarbeider som er engasjert, faglig oppdatert, selvstendig og med gode samarbeidsevner. Du som søker må være interessert i forebyggende helsearbeid og engasjert i hvordan tidlig helsehjelp kan tilbys målgruppen. Vi ønsker en medarbeider som er ansvarsfull og bidrar positivt i arbeidsmiljøet. Personlig egnethet vektlegges. Det er ønskelig med erfaring fra liknende eller annet relevant arbeid. Vi tilbyr Godt faglig miljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver. I RPH/Ung helse er det også ansatt psykolog slik at tjenesten vil ha to psykologstillinger. Faglig veiledning. Mulighet for spesialisering. I Telemark er det nettverk for psykologer som jobber i kommunene. Lønnsvilkår Etter avtale. Søknad sendes Søknader på ledige stillinger sendes inn via elektronisk søknadsskjema i vårt rekrutteringsprogram. Etter søknadsfristen utløp utarbeides offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å unntas offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vurderes i henhold til Offentlighetslovens bestemmelser. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli kontaktet før en eventuell offentliggjøring Kontakter Navn: Åshild Bergstøl Tittel: Virksomhetsleder E-post: ashild.bergstol@notodden.kommune.no Mobil: +4797050325 Arbeid: 97050325
Notodden kommune Notodden, Norge
16/05/2018
SØKNADSFRIST: 05.06.2018 Rennebu sykehjem ligger i kommunesenteret Berkåk og har for tiden 38 plasser, inkludert 14 plasser i skjermet enhet for demente. Institusjonen har eget kjøkken. Vi arbeider med å tilrettelegge for flere rehabiliterings- og korttidsplasser på sykehjemmet. Enheten sysselsetter 43 årsverk. Vi søker Hjelpepleier/ fagarbeider/omsorgsarbeider/pleiemedarbeider i vikariat: - 31,69% med arbeid hver 2. helg. Fra 20.08.2018 til 01.02.2019. - 15,78% med arbeid hver 3. helg. Fra 20.08.2018 til 31.12.2019. - 17,61% med arbeid hver 3. helg. Fra 20.08.2018 til 01.02.2019. Hjelpepleier/ fagarbeider/omsorgsarbeider/pleiemedarbeider fast: - 15,78% Hovedarbeidsområder Pleieoppgaver, dokumentasjon og tverrfaglig samarbeid. Ønskede kvalifikasjoner Beherske norsk skriftlig og muntlig. Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, pasienter og pårørende. Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig. Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.
Rennebu kommune Rennebu, Norge
16/05/2018
SØKNADSFRIST: 10.06.2018 Ved Miljøpakken er det ledig to faste 100 prosent stillinger som sykkelplanleggere i Trondheim kommune. For en av stillingene er det også aktuelt å lede faggruppen av sykkelplanleggere i kommunen.  Trondheim vokser fort som by og region. Miljøpakken for transport er en ambisiøs satsing for å redusere klimautslipp og bedre bymiljøet. I Miljøpakken samarbeider Trondheim kommune med Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune med å innfri nullvekstmålene i bymiljøavtalen, bidra til å omforme byen, begrense unødvendig biltrafikk og gjøre Trondheimsområdet bedre for alle å ferdes i.  Trondheim kommune tar mål av seg å bli Norges beste sykkelby. Sykkelandelen skal dobles fra 2010 frem mot 2025 og det skal bli tryggere og enklere å sykle i byen vår. Til dette trenger vi flere dyktige og engasjerte medarbeidere. Nå trenger kommunen å øke ressursinnsatsen i arbeidet med å identifisere/planlegge prosjekter på sykkel. Så har du lyst å være med på å gjøre Trondheim til en bedre og mer miljøvennlig by så har du sjansen nå.  Stillingen er knyttet til Miljøpakken i Trondheim med ansettelsesforhold i Trondheim kommune, på Byplankontoret. Arbeidsoppgaver Identifisere nye sykkelprosjekt som sendes over til kommunens byggorganisasjon. Bidra til at forprosjekt, kostnadsoverslag og reguleringsplaner for sykkelprosjekter blir utarbeidet. Følge opp konsulenter med hensyn til kvalitet, økonomi og fremdrift. Rapportere til programleder i Miljøpakken i Trondheim kommune. Kvalifikasjoner Relevant utdanning på masternivå. Foretrukket bakgrunn som sivilingeniør, sivilarkitekt, landskapsplanlegger, fysisk planlegger, geograf eller tilsvarende. Erfaring med planlegging i by og å være kjent med kommunale planprosesser anses som en fordel. Erfaring med dataverktøy til planlegging, prosjektering og analyser anses som fordel. Prosjektledererfaring og kompetanse ønskes God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad Personlige egenskaper Du må være ansvarsbevisst og etterrettelig. Du må ha gode samarbeidsevner. Du må ha god gjennomføringsevne, jobbe strukturert og målrettet. Du må ha gode kommunikasjonsegenskaper, og snakke og skrive godt på norsk Du må være interessert i bærekraftig byutvikling. Språk Norsk Vi tilbyr Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, engasjerte kollegaer og et sterkt fagmiljø. Du får se fysiske resultat av ditt arbeid. Du får bygge egen kompetanse. Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler. Kommunens pensjons- og forsikringsordninger. Fleksibel arbeidstid. Kontaktinfo: Heidi Fossland Programleder 92255820
Trondheim kommune Trondheim, Norge
16/05/2018
SØKNADSFRIST: 03.06.2018 Vann og avløp er et eget tjenesteområde innenfor Sektor for by- og samfunnsutvikling, og omfatter den samlede drift, forvaltning og utbygging innenfor vann- og avløpssektoren i Lillehammer kommune. Vi har mange store og spennende oppgaver i årene framover, blant annet skal vi bygge et nytt vannverk som skal tas i bruk i 2020. Tjenesteområdet Vann og avløp består av totalt 52 årsverk.  Ved vår avdeling Tekniske anlegg skal vi ansette en ny driftsingeniør. Driftsingeniøren skal samarbeide tett med driftsleder og prosjektingeniør, og rapporterer til avdelingsleder. Tekniske anlegg består av vannverk, høydebasseng, renseanlegg, pumpestasjoner, trykkøkere mm. Arbeidsoppgaver Bistå driftsleder ved planlegging og gjennomføring av jobber på tekniske anlegg Være avdelingens representant i prosjekter når det bygges nye anlegg Inngå avtaler og følge opp anskaffelser Bidra til etablering av gode rutiner og effektive digitale løsninger Kvalifikasjoner Ingeniørutdanning innen VA, maskin el.l. Relevant erfaring kan veie opp for manglende formell utdanning Førerkort klasse B Personlige egenskaper Løsningsorientert og evner å tenke helhetlig Liker å skape resultater sammen med andre, men må også kunne arbeide selvstendig Systematisk God muntlig og skriftlig framstillingsevne Evner å bidra til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr En spennende, allsidig og samfunnsnyttig jobb Et hyggelig arbeidsmiljø Lønn etter avtale / kvalifikasjoner Gode pensjons- og forsikringsordninger Fleksibel arbeidstid Kontaktinfo: Stian Rogstadmoen - Avdelingsleder Vann og avløp - Tekniske anlegg - 911 41 424
Lillehammer kommune Lillehammer, Norge
16/05/2018
SØKNADSFRIST: 03.06.2018 Vann og avløp er et eget tjenesteområde innenfor Sektor for by- og samfunnsutvikling, og omfatter den samlede drift, forvaltning og utbygging innenfor vann- og avløpssektoren i Lillehammer kommune. Vi har mange store og spennende oppgaver i årene framover, blant annet skal vi bygge et nytt vannverk som skal tas i bruk i 2020. Tjenesteområdet Vann og avløp består av totalt 52 årsverk.  Ved vår avdeling for Tekniske anlegg har vi behov for en ny driftsoperatør. Arbeidsoppgaver Planlagte og forefallende drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til tekniske anlegg som avløpsrenseanlegg, vannverk, høydebasseng, trykkøkere og pumpestasjoner. Nødvendig opplæring og kursing vil bli gitt. Delta i vaktordning Delta i prosjekter og andre aktiviteter ved behov og kapasitet Kvalifikasjoner Fagbrev, gjerne innen industrimekanikk / maskinteknikk / mekaniske fag Relevant erfaring kan kompensere for manglende fagbrev Erfaring med bruk av digitale verktøy Førerkort klasse B Personlige egenskaper Praktisk og løsningsorientert Interesse for drift og vedlikehold Liker å skape resultater sammen med andre, men må også kunne arbeide selvstendig Evner å bidra til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr En spennende, allsidig og samfunnsnyttig jobb Et hyggelig arbeidsmiljø Lønn etter avtale / kvalifikasjoner Gode pensjons- og forsikringsordninger Kontaktinfo: Stian Rogstadmoen -  Avdelingsleder Vann og avløp - Tekniske anlegg -  911 41 424 Torbjørn Lomsdalen -  Driftsleder - Tekniske anlegg -  414 40 706
Lillehammer kommune Lillehammer, Norge